Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

NAŠI DOKTORI

Doktori

Prim. mr sc. med. dr Jelena Zvekić-Svorcan

Zaposlena kao lekar specijalista fizijatar – reumatolog u Specijalnoj bolnici za reumatske bolesti Novi Sad i kao asistent sa magistraturom na Katedri za Medicinsku rehabilitaciju Medicinskog fakulteta, Univerziteta u...

Saznajte više
Dr Ljiljana Vujnović

Dr Ljiljana Vujnović rodjena  06.10.1966.godine u Sečnju. Osnovnu školu pohađala u Sečnju, srednju medicinsku školu zavšila  u Zrenjaninu, diplomirala 1992. godine na medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu  i...

Saznajte više
Dr Nikola Ratić

Dr Nikola Ratic rodjen je  1991. godine u Sremskoj Mitrovici. Srednju medicinsku skolu zavrsio je 2010. godine u Sremskoj Mitrovici, stekavsi diplomu medicinskog tehnicara. U julu 2016. godine, diplomirao...

Saznajte više
ass. dr sci. med Snežana Tadić

Ass. Dr sc.med Tadić Snežana, internista-kardiolog, zaposlena na Instututu za KVB Vojvodine, načelnik odeljenja polikliničke službe, uz redovan rad u kabinetu za ehokardiografiju IKVBV. Član je Društva lekara Vojvodine...

Saznajte više
dr Maja Stefanović

Rođena u Novom Sadu. Osnovnu školu, kao i srednju medicinsku, završila je sa odličnim uspehom. Diplomirala je na Medicinskom fakultet Univerziteta u Novom Sadu 1996. godine sa prosečnom ocenom...

Saznajte više
ass dr Marija Bjelobrk

Dr Marija Bjelobrk rođena  20.01.1976. godine u Novom Sadu. 1994/1995. godine upisala  Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, gde je i diplomirala 12.07.2001.godine sa opštim uspehom 9,58 i ocenom...

Saznajte više
ass dr Tatjana Miljković

Rođena 1976. godine u Novom Sadu Zaposlena na neodređeno vreme u Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine od 2004godine Asistent na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu –katedra za internu medicinu...

Saznajte više
dr Biljana Radišić

Rođena 16 maja 1957.g. u Beočinu. Osnovnu školu “Branko Radičević” i Gimnaziju “Svetozar Marković” završila u Novom Sadu. Školske 1976/77.g. je upisala Medicinski fakultet u Novom Sadu i završila...

Saznajte više
dr Dragana Grković

Medicinski fakultet zavrsila u NS 1996. specijallizaciju iz interne medicine 2002. a subspecijalizaciju iz oblasti kardiologije 2009. Zaposlena  na Institutu za KVBV od 1997.  Od 2006. na IKVBV radi...

Saznajte više
prof. dr Mladen Prvulović

Profesor dr Mladen Prvulović je redovni profesor  Medicinskog fakulteta u Novom Sadu u penziji. Rođen je  1947. godine u Rakincu, Velika Plana. Gimnaziju i Medicinski fakultet je završio  u...

Saznajte više
mr sci. med. dr Jadranka Stojiljković

Rođena 12.aprila 1962. godine u Osijeku  završila osnovnu školu, srednju Medicinsku školu “7.april” završila u Novom Sadu. Školske 1981/82.g. upisala Medicinski fakultet u Novom Sadu, a završila ga 1988.g....

Saznajte više