Dr Andrija Tenji

- kardiolog

Dr Andrija Tenji
Obrazovanje

Medicinski fakultet upisuje 1994. godine u Novom Sadu gde je diplomirao 2001. godine sa ocenom 10. Specijalista interne medicine postaje 2010. godine, a subspecijalista - kardiolog 2015. godine.
2001. godine se zapošljava na Institutu za kardiovaskularne bolesti, na Klinici za kardiohirurgiju.
Govori srpski, mađarski, engleski i nemački.