Dr Marija Polc

- specijalista radiologije

Dr Marija Polc
Obrazovanje

Medicinski fakultet Novi Sad završila 1996. godine.
Specijalizacija iz radiologije 2008. godine.
Mamografska dijagnostika, Centar za imidžing dijagnostiku, Institut za onkologiju, Sremska Kamenica 2009. godine.
Medicinski fakultet, Zagreb, Doplerska dijagnostika krvnih sudova 2011. godine.