Osteodenzitometrija

DXA koštana denzitometrija

Dijagnostička metoda koja se koristi u oblastima endokrinologije ili fizikalne medicine za gustinu kostiju ali i u sportskoj medicini kao kompozicija tela. Glavna metoda za merenje mineralne gustine kostiju je DXA metoda (osteodenzitometrija).

DEXA precizno meri koliko su čvrste vaše kosti i jedini je način za dijagnostifikovanje osteopenije i osteoporoze. Prednosti merenja na DXA aparatu su preciznost, kratko traje, ne zahteva prethodnu pripremu, a izlaganje zračenju je minimalno pa je pregled dozvoljen i deci bez ograničenja.

Dvostruka apsorpciometrija X zraka (eng. Dual Energy X-ray Apsorpciometry - DXA) predstavlja "zlatni standard" za ranu dijagnozu osteoporoze. Mesta merenja su proksimalni deo femura i lumbalni deo kičme.
Standardni DXA nalaz nam pokazuje koliki je kvantitet kosti, a indeks koštane mikroarhitekture (eng. TBS - Trabecular Bone Score) je softverski program koji služi za procenu kvaliteta kosti. TBS služi za reanalizu postojećeg DXA snimka na lumbalnoj kičmi i daje procenu mikroarhitekture kosti. Prednosti merenja na DXA aparatu su preciznost, kratko traje, ne zahteva prethodnu pripremu, a izlaganje zračenju je minimalno pa je pregled dozvoljen i deci bez ograničenja.
DXA total body predstavlja metodu merenja telesnog sastava dvostrukom apsorbcijometrijom X zraka - DXA. Primena DXA tehnologije je veliki doprinos za ispitivanje u oblasti sporta i fitnesa, a dostupna je već godinama. Jedinstveno mesto zauzima u proceni uspeha sportskih, dijetnih i fitnes aktivnosti zbog jedinstvene sposobnosti da istovremeno meri stanje kostiju, mišićne mase i masti.
Preporučen DXA protokol za mlade sportiste uključuje procenu kuka, kičme i ukupne telesne procese za osteopeniju, slabu masnu masu i procenu niske mišićne mase.
DXA se takođe može koristiti za procenu oporavka od povrede i performansi gledajući razlike između levih i desnih udova. Ovaj vid snimanja se preporučuje od strane specijalista sportske medicine, fizijatara, endokrinologa i stručnjaka iz oblasti sporta.

Eru lečenja potrebno je zameniti erom prevencije!

Osteoporoza

Faktori rizika

Svaka treća žena starosti 50 i više godina je u riziku da dobije osteoporotski prelom, izazvan malom traumom. Najčešći osteoporotski prelomi su prelomi kičmenih pršljenova, kuka i donjeg dela podlaktice.

Definisani su faktori rizika za ovo oboljenje:
1. Starosna dob preko 50 g života
2. Menopauza pre 45. godine života
3. Maligna oboljenja
4. Autoimuna oboljenja (celiakija, multipla skleroza, Kronova bolest, eritemski lupus i dr.)
5. Hronične zapaljenske bolesti koštano skeletnog sistema
6. Dugotrajna upotreba kortikosteroida
7. Nedostatak vitamina D
8. Pušenje cigareta
9. Nizak indeks telesne mase
10. Endokrinološka oboljenja (šećerna bolest, bolesti štitne žlezde)
11. Gojaznost kod mladih osoba

Proverite da li ste pod rizikom od osteoporoze. Izdvojite jedan minut Vašeg vremena i popunite naš upitnik.

Specijalni popusti za penzionere, nezaposlene... Jer mislimo na Vas.

Radiologija

DXA

Mr dr sc. med. Gordana Dželetović

Specijalizaciju iz interne medicine je završila 2001. Subspecijalizaciju iz endokrinologije završila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2006. godine.

Doc. dr sc. med. Jelena Zvekić-Svorcan

Lekar specijalista fizijatar – reumatolog u Specijalnoj bolnici za reumatske bolesti Novi Sad i asistent na Katedri za Medicinsku rehabilitaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Pripreme za preglede

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo