Oftalmologija

Oftalmologija

Pregled lekara specijaliste oftalmologa se obavlja u cilju prevencije, provere vida i dijagnostike problema sa okom.

Pregled oftalmologa u cilju dijagnostike i predloga lečenja zbog poremećaja ili oboljenja oka.
1. Utvrđivanje vidne oštrine, korekcije naočarima
Utvrđivanje vidne oštrine i potrebne korekcije naočarima ili kontaktnim sočivima, vrši se na integralnom aparatu koji sadrži: projektor vidnih tablica keratometar, biomikroskop sa aplanacionim tonometrom, kompjuterizovanim refraktometrom, obezbeđujući pri tome komforni pregled bez pomeranja pacijenata.
2. Utvrđivanje položaja i pokretljivosti (motiliteta) očnih jabučica i kapaka
3. Utvrđivanje binokularnog-stereoskopsog vida
4. Utvrđivanje kolornog vida (razlikovanja boja)
5. Određivanje stepena slabovidosti
6. Merenje očnog pritiska (aplanaciona tonometrija)
7. Pregled očnog dna
Pregled očnog dna podrazumeva pregled staklastog tela, papile (početak vidnog živca), krvnih sudova mrežnjače, makule (žute mrlje) i perifernih delova mrežnjače (retine). Pregled očnog dna se može vršiti na uskoj zenici, neproširenoj, ali je u velikom broju slučajeva za potpuni pregled periferije potrebno proširiti zenice. Za to se koriste kapi za širenje zenica, čije dejstvo je kratkotrajno. Zenica se vraća na normalnu širinu za nekoliko sati. Dok kapi deluju, vid je zamagljen, tako da za to vreme pacijent ne sme da vozi auto (na pregled dolazi u pratnji). Za pregled perifernih delova mrežnjače ponekad se koriste specijalna kontaktna stakla koja se postave na prethodno anesteziranu rožnjaču. Ova metoda se koristi samo izuzetno i ne spada u redovni pregled očnog dna.
Merenje očnog pritiska (aplanaciona tonometrija)
Ispitivanje položaja i pokretljivosti (motiliteta) očnih jabučica i kapaka.
Izdavanje recepta sa dioptrijom uz prethodno određivanje vidne oštrine, na daljinu i blizinu (subjektivno, objektivno i kompjuterizovano utvrđivanje dioptrije).
Pregled vidne oštrine na daljinu i blizinu, dioptrijski pregled.
Izdavanje Uverenja o pregledu vida u skladu sa Pravilnikom za rad sa videoterminalima uz dostavljen uput na obrascu u skladu sa pravilnikom.

Pripreme za preglede

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo