Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

Ordinacija

Kardiologija

Kardiologija

 • Ekspertski ultrazvuk srca
 • Ehokardiografija
 • Dečija ehokardiografija
 • Kardiološki pregledi
 • Tkivni Doppler
 • Doppler karotidnih arterija i VB sliva
 • Doppler arterija i vena gornjih i donjih ekstremiteta
 • Pregled i kontrola stentiranih i operisanih pacijenata
 • Pregled, kontrola kardiologa / ritmologa
 • Antiritmička terapija, EKG Holter
 • ARITMOLOGIJA – pregled interventnog elektrofiziolog
 • Konsultacija i procena indikacije za ablativno lečenje
 • Supraventrikularna tahikardija
 • Komorske aritmije
 • Paroksizmalna fibrilacija pretkomora (apsolutna aritmija)
 • Test opterećenjem