Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

Cenovnici

SPECIJALISTIČKI PREGLED KARDIOLOGA  4,000.00
TEST OPTEREĆENJA 3,500.00
ULTRAZVUK SRCA 3,500.00
ULTRAZVUK SRCA DECE DO 18 GODINA 3,500.00
PREGLED KARDIOLOGA I TEST OPTEREĆENJA 6,000.00
PREGLED KARDIOLOGA I ULTRAZVUK SRCA 5,500.00
KONTRASTNA EHOKARDIOGRAFIJA SRCA 5,500.00
EKSPERTNI ULTRAZVUK SRCA 5,000.00
EKSPERTNI ULTRAZVUK SRCA SA KONTRASTNOM EHOKARDIOGRAFIJOM 8,500,00
EHOKARDIOGRAFIJA SRCA SA TRANSKRANIJALNIM DOPPLEROM “BUBBLE TEST” 7,000.00
PREGLED RITMOLOGA 4,500.00
STRES EHOKARDIOGRAFIJA SRCA SA 3D STREINOM 13,000.00
HOLTER EKG 2,500.00
HOLTER EKG 12 KANALNI 3,500.00
HOLTER KRVNOG PRITISKA 2,500.00
EKG SNIMANJE 300,00
SNIMANJE EKG-A SA OPISOM 500,00
DOPLER ULTRAZVUK KAROTIDA 3,000.00
DOPLER ULTRAZVUK EKSTRAKRANIJALNOG DELA A.VERTEBRALIS 3,000.00
DOPLER ULTRAZVUK KAROTIDA I EKSTRAKRANIJALNOG DELA A.VERTEBRALIS 4,500.00
DOPLER ULTRAZVUK ARTERIJA NOGU 4,000.00
DOPLER ULTRAZVUK VENA NOGU 4,000.00
DOPLER ULTRAZVUK ARTERIJA I VENA NOGU 5,000.00
DOPLER ULTRAZVUK VENA RUKU 4,000.00
DOPLER ULTRAZVUK ARTERIJA RUKU 4,000.00
DOPLER ULTRAZVUK ARTERIJA I VENA RUKU 5,000.00
KARDIOLOŠKA EKSPERTIZA 10,000.00
ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLEZDE I PREGLED SPECIJALISTE 4,500.00
ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLEZDE 3,500.00
UZ ŠTITNE ŽLEZDE SA PUNKCIJOM I CITOLOGIJOM 7,000.00
ULTRAZVUK I PREGLED DOJKE 4,000.00
ULTRAZVUK DOJKE SA PUNKCIJOM 5,500.00
ULTRAZVUK DOJKE SA PUNKCIJOM I ANTIBIOGRAMOM 6,000.00
ULTRAZVUK DOJKE SA PUNKCIJOM I CITOLOGIJOM 7,000.00
ULTRAZVUK GORNJEG ABDOMENA 2,500.00
ULTRAZVUK DONJEG ABDOMENA 2,500.00
ULTRAZVUK GORNJEG I DONJEG ABDOMENA 3,500.00
ULTRAZVUK BUBREGA I MOKRAĆNE BEŠIKE 2,500.00
ULTRAZVUK I PREGLED PROSTATE 4,000.00
TRUS PROSTATE 4,000.00
ULTRAZVUK SKROTUMA 4,000.00
DOPPLER SKROTUMA 4,000.00
UZ GORNJEG I DONJEG ABDOMENA I DOPPLER VENE PORTE 4,000.00
ULTRAZVUK ABDOMENA I ILEOCEKALNE REGIJE 3,500.00
ULTRAZVUK  HERNIJA PREDNJEG TRBUŠNOG ZIDA I INGVINUMA 4,000.00
ULTRAZVUK POVRŠINSKIH TKIVA, LIMFNIH ČVOROVA 3,000.00
ULTRAZUK POVRŠINSKIH TKIVA,LIMFNIH ČVOROVA SA PUNKCIJOM 4,500.00
ULTRAZUK POVRŠINSKIH TKIVA,LIMFNIH ČVOROVA SA PUNKCIJOM I ANTIBIOGRAMOM 5,000.00
ULTRAZUK POVRŠINSKIH TKIVA,LIMFNIH ČVOROVA SA CITOLOGIJOM 5,500.00
ULTRAZVUK VRATA 4,000.00
ULTRAZVUK I PREGLED MIŠIĆA, TETIVA I ZGLOBOVA 4,000.00
UZ PENISA 4,600.00
RADIOLOŠKA EKSPERTIZA 5,000.00

Ultrazvučni pregled dece

ULTRAZVUK  MOZGA 4,000.00
ULTRAZVUK VRATA(štitna,limfni čvorovi,pljuvačne žlezde,mišići) 4,000.00
ULTRAZVUK ŠTIITNE ŽLEZDE 3,500.00
ULTRAZVUK GORNJEG I DONJEG ABDOMENA 3,500.00
ULTRAZVUK ABDOMENA I GER(gastroezofagealni refluks) 4,000.00
ULTRAZVUK ABDOMENA I SUMNJA NA HSP( hipertrofična stenoza pilorusa) 4,000.00
ULTRAZVUK ABDOMENA I SUMNJA NA APENDICITIS 4,000.00
ULTRAZVUK ABDOMENA I ULTRAZVUK DEBLJINA I STRUKTURA CREVNOG ZIDA 4,000.00
ULTRAZVUK I PREGLED MIŠIĆA, TETIVA I ZGLOBOVA 4,000.00
ULTRAZVUK MEKOTKIVNIH PROMENA 4,000.00
ULTRAZVUK SKROTUMA 4,000.00
DOPPLER SKROTUMA 4,000.00
UZ DONJEG I GORNJEG ABDOMENA I DOPPLER VENE PORTE 4,000.00
SPECIJALISTIČKI PREGLED INTERNISTE NEFROLOGA 4,000.00
SPECIJALISTIČKI PREGLED INTERNISTE HEMATOLOGA 4,000.00
SPECIJALISTIČKI PREGLED INTERNISTE ENDOKRINOLOGA 4,000.00
PREGLED SPECIJALISTE 2 5,000.00
INTERNISTČIKO PULMOLOŠKI-ONKOLOŠKI PREGLED 4,000.00
PREGLED SPECIJALISTE – NUKLEARNE MEDICINE 3,000.00
PREGLED SPECIJALISTE – HEMOSTAZIOLOGA 3,000.00
PREGLED SPECIJALISTE – UROLOGA 3,000.00
SPECIJALISTIČKI PREGLED INTERNISTE GASTROENTEROLOGA 4,000.00
PH ANALIZA 3,000.00
FLEKSIBILNA REKTOSIGMOIDOSKOPIJA (FRSS) U LA 14,500.00
FLEKSIBILNA REKTOSIGMOIDOSKOPIJA (FRSS) BEZ ANESTEZIJE 12,000.00
GASTROSKOPIJA U LA 14,500.00
GASTROSKOPIJA BEZ ANESTEZIJE 12,000.00
KOLONOSKOPIJA U LA 18,500.00
KOLONOSKOPIJA BEZ ANESTEZIJE 16,000.00
GASTROSKOPIJA + KOLONOSKOPIJA U LA 30,000.00
GASTROSKOPIJA + KOLONOSKOPIJA BEZ ANESTEZIJE 22,000.00
POLIPEKTOMIJA 1 4,000.00
POLIPEKTOMIJA 2 8,000.00
POLIPEKTOMIJA 3 23,000.00
SKLEROTIZACIJA KRVAREĆIH LEZIJA 10,500.00
GINEKOLOŠKA KONSULTACIJA 2,000.00
GINEKOLOŠKI PREGLED 3,000.00
GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK 3,000.00
PREGLED + GINEKOLOŠKI UZ 5,000.00
PREGLED + GINEKOLOŠKI UZ + ANALIZA REZULTATA PA + VS+kolposkopija gratis 6,000.00
UČENIČKI I STUDENTSKI PAKET (PR + ANALIZE REZULTATA VS + PA + UZ), kolposkopija gratis 5,000.00
KOLPOSKOPSKI PREGLED GRLIĆA MATERICE 2,700.00
SPALJIVANJE RANICE RADIFREKVENTNIM NOŽEM 12,000.00
ANALIZA PA REZULTATA 1,100.00
ANALIZA REZULTATA CERVIKALNOG BRISA 1,100.00
ANALIZA REZULTATA BRISA VS 850
ANALIZA REZULTATA BRISA NA UREAPLASMU / MYCOPLASMU 2,000.00
ANALIZA REZULTATA BRISA CHL. TRACHOMATIS 1,400.00
ANALIZA REZULTATA CHL. TRACHOMATIS PCR 4,000.00
ANALIZA HPV BRISEVA SA TIPIZACIJOM 6,500.00
ANALIZA VAGINALNOG BRISA 1,100.00
USLUŽNO UZIMANJE BRISA 500
VAĐENJE I POSTAVLJANJE SPIRALE 4,500.00
TOALETA PESARA 500
POSTAVLJANJE PESARA 2,500.00
LOOP EXCIZIJA GRLIĆA 22,500.00
LOOP EXCIZIJA GRLIĆA + Ph isečak + analgosedacija 29,100.00
EKSPLORATIVNA FRAKCIONA KIRETAŽA 13,000.00
ANALGOSEDACIJA 4,000.00
RADIO TERAPIJA 6,000.00
UKLANJANJE KONDILOMA I 7,000.00
UKLANJANJE KONDILOMA II 13,000.00
UKLANJANJE KONDILOMA III 18,000.00
POLIPEKTOMIA 8,000.00
POLIPEKTOMIA I RADIO TH 10,000.00
BIOPSIJA U LA 10,500.00
BIOPSIJA U LA 7,200.00
DODATNI PH 1,000.00
INCIZIJA BARTOLINIJEVE ŽLEZDE 18,000.00
GENETSKO SAVETOVANJE/ PRENATALNA KONSULTACIJA 4,000.00
ULTRAZVUK TRUDNICE 4,000.00
PREGLED TRUDNICE 3,000.00
PREGLED + ULTRAZVUK TRUDNICE 5,000.00
EKSPERTNI ULTRAZVUK TRUDNICE (I, II) 6,500.00
EKSPERTNI ULTRAZVUK BLIZANAČKE TRUDNOĆE 9,000.00
FETALNA EHOKARDIOGRAFIJA 6,500.00
AC – AMNIOCENTEZA-SA CITOGENETSKOM ANALIZOM 40,000.00
CVS -BIOPSIJA HORIONSKIH ČUPICA- SA CITOGENETSKOM ANALIZOM 40,000.00
CTG 1,000.00
FOLIKULOMETRIJA 2,000.00
PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE 2,000.00
KONTROLNI PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE 1,000.00
SPIROMETRIJA 1,000.00
DAVANJE INFUZIJE (po indikaciji lekara ST medicine) 1,000.00
DAVANJE INJEKCIJA, PREVIJANJE, INHALACIJA 200
PSIHOTERAPIJA 3,000.00
PSIHOLOŠKA KONSULTACIJA 3,000.00
PSIHOLOŠKA EKSPLORACIJA 5,000.00
PREGLED LEKARA SPORTSKE MEDICINE 3,500.00
PREGLED LEKARA SPORTSKE MEDICINE ZA DECU DO 18GODINA/sistematski pregled 1,000.00
PREGLED LEKARA SPORTSKE MEDICINE ZA DECU DO 18GODINA SA LABORATORIJOM/sistematski pregled 1,500.00
PREGLED LEKARA SPORTSKE MEDICINE SA LABARATORIJOM I UZ SRCA/sistematski pregled 4,500.00
FITNESS PAKET 1 6,000.00
FITNESS PAKET 2 8,000.00
PREGLED SPEC SPORTSKE MEDICINE SA IZVEŠTAJEM I UVERENJEM ZA UPIS NA FAKULTET 2,500.00
PREGLED FIZIJATRA 3,500.00
PREGLED REUMATOLOGA 3,500.00
EMNG GORNJIH EKSTREMITETA 4,500.00
EMNG DONJIH EKSTREMITETA 4,500.00
EMNG DONJIH I GORNJIH EKSTREMITETA 6,000.00
APLIKACIJA LEKA U ZGLOB 3,500.00
SHOCK WAVE TERAPIJA 2.000.00
SHOCK WAVE ANTICELULIT TERAPIJA 4.000.00
MANUELNA TERAPIJA 3,000.00
TERAPIJSKI DAN(elektro terapija, interferentnestruje,galvanska struja,tens,dijadinamičke,sonoterapija,magnetna terapija,laseroterapija) 1,600.00
MASAŽA TERAPEUTSKA PARCIJALNA 1,300.00
MASAŽA TERAPEUTSKA CELO TELO 2,300.00
MASAŽA RELAX PARCIJALNA 1,300.00
MASAŽA RELAX CELO TELO 2,300.00
PA PLUĆA I SRCA  I PROFIL 2,500.00
PA PLUĆA I SRCA  I  OBA PROFILA 3,000.00
TORAX – GRUDNI KOŠ 2,000.00
TRAHEJA 2,000.00
NATIVNI SNIMAK ABDOMENA 2,500.00
NATIVNI SNIMAK UROTRAKTA 2,500.00
BUBREŽNE LOŽE- DOPUNA ZA ULTRAZVUK 2,000.00
KRANIGRAM 2,000.00
NOSNA KOST 2,000.00
SINUSI 2,000.00
VRATNA KIČMA 2,500.00
VRATNA KIČMA I DINAMIČKI 5,000.00
VRATNI KIČMA  I CILJANI 3,000.00
TORAKALNA KIČMA 2,500.00
TORAKALNA KIČMA I CILJANO 2,500.00
LUMBALNA KIČMA 2,500.00
LUMBALNA KIČMA  I CILAJNO 3,000.00
DVA SEGMENTA KIČME 3,500.00
CELA KIČMA CK: TH : LS 6,500.00
CELA KIČMA + CILJANO 7,000.00
KARLICA 2,000.00
SAKROILIJAČNI ZGLOBOVI 2,000.00
SAKROKOCIGALNE REGIJE 2,000.00
KARLICA + CILJANO KUK 2,000.00
DONJI EKSTREMITETI + CK + TH +IS + KARLICA 10,000.00
LOBANJA + CK+TH+IS + KARLICA 10,000.00
ONKOLOŠKI KOMPLET( 11 SNIMAKA) 12,000.00
DUGE KOSTI : NADLAKTICA , PODLAKTICA, NADKOLENICA , PODKOLENICA 2,000.00
ŠAKA 2,000.00
OBE ŠAKE 2,500.00
RUČNI ZGLOB 2,000.00
OBA RUČNA ZGLOBA 2,500.00
LAKAT 2,000.00
OBA LAKTA 2,500.00
STOPALO 2,000.00
OBA STOPALA 2,500.00
SKOČNI ZGLOB 2,000.00
OBA SKOČNA ZGLOBA 2,500.00
KOLENO 2,000.00
OBA KOLENA 2,500.00
PETNA KOST 2,000.00
OBE PETNE KOSTI 2,500.00
OBE PATELE-TANGECIJALNI 2,500.00
RAME 2,000.00
OBA RAMENA 2,500.00
SNIMANJE NA DXA-i STANDARDNO(lumbalna kičma + kuk) 2,700.00
SNIMANJE NA DXA-i lateralni snimak uz TBS sa morfometrijom (lumbalna kičma + kuk + cela kičma) 3,000.00
SNIMANJE PODLAKTICE 2,000.00
SNIMANJE NA DXA-i tri segmenta(lumbalna kičma + kuk + podlaktica) 3,500.00
TOTAL BODY 3,000.00
+ Kardiologija
SPECIJALISTIČKI PREGLED KARDIOLOGA  4,000.00
TEST OPTEREĆENJA 3,500.00
ULTRAZVUK SRCA 3,500.00
ULTRAZVUK SRCA DECE DO 18 GODINA 3,500.00
PREGLED KARDIOLOGA I TEST OPTEREĆENJA 6,000.00
PREGLED KARDIOLOGA I ULTRAZVUK SRCA 5,500.00
KONTRASTNA EHOKARDIOGRAFIJA SRCA 5,500.00
EKSPERTNI ULTRAZVUK SRCA 5,000.00
EKSPERTNI ULTRAZVUK SRCA SA KONTRASTNOM EHOKARDIOGRAFIJOM 8,500,00
EHOKARDIOGRAFIJA SRCA SA TRANSKRANIJALNIM DOPPLEROM “BUBBLE TEST” 7,000.00
PREGLED RITMOLOGA 4,500.00
STRES EHOKARDIOGRAFIJA SRCA SA 3D STREINOM 13,000.00
HOLTER EKG 2,500.00
HOLTER EKG 12 KANALNI 3,500.00
HOLTER KRVNOG PRITISKA 2,500.00
EKG SNIMANJE 300,00
SNIMANJE EKG-A SA OPISOM 500,00
DOPLER ULTRAZVUK KAROTIDA 3,000.00
DOPLER ULTRAZVUK EKSTRAKRANIJALNOG DELA A.VERTEBRALIS 3,000.00
DOPLER ULTRAZVUK KAROTIDA I EKSTRAKRANIJALNOG DELA A.VERTEBRALIS 4,500.00
DOPLER ULTRAZVUK ARTERIJA NOGU 4,000.00
DOPLER ULTRAZVUK VENA NOGU 4,000.00
DOPLER ULTRAZVUK ARTERIJA I VENA NOGU 5,000.00
DOPLER ULTRAZVUK VENA RUKU 4,000.00
DOPLER ULTRAZVUK ARTERIJA RUKU 4,000.00
DOPLER ULTRAZVUK ARTERIJA I VENA RUKU 5,000.00
KARDIOLOŠKA EKSPERTIZA 10,000.00
+ Radiologija
ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLEZDE I PREGLED SPECIJALISTE 4,500.00
ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLEZDE 3,500.00
UZ ŠTITNE ŽLEZDE SA PUNKCIJOM I CITOLOGIJOM 7,000.00
ULTRAZVUK I PREGLED DOJKE 4,000.00
ULTRAZVUK DOJKE SA PUNKCIJOM 5,500.00
ULTRAZVUK DOJKE SA PUNKCIJOM I ANTIBIOGRAMOM 6,000.00
ULTRAZVUK DOJKE SA PUNKCIJOM I CITOLOGIJOM 7,000.00
ULTRAZVUK GORNJEG ABDOMENA 2,500.00
ULTRAZVUK DONJEG ABDOMENA 2,500.00
ULTRAZVUK GORNJEG I DONJEG ABDOMENA 3,500.00
ULTRAZVUK BUBREGA I MOKRAĆNE BEŠIKE 2,500.00
ULTRAZVUK I PREGLED PROSTATE 4,000.00
TRUS PROSTATE 4,000.00
ULTRAZVUK SKROTUMA 4,000.00
DOPPLER SKROTUMA 4,000.00
UZ GORNJEG I DONJEG ABDOMENA I DOPPLER VENE PORTE 4,000.00
ULTRAZVUK ABDOMENA I ILEOCEKALNE REGIJE 3,500.00
ULTRAZVUK  HERNIJA PREDNJEG TRBUŠNOG ZIDA I INGVINUMA 4,000.00
ULTRAZVUK POVRŠINSKIH TKIVA, LIMFNIH ČVOROVA 3,000.00
ULTRAZUK POVRŠINSKIH TKIVA,LIMFNIH ČVOROVA SA PUNKCIJOM 4,500.00
ULTRAZUK POVRŠINSKIH TKIVA,LIMFNIH ČVOROVA SA PUNKCIJOM I ANTIBIOGRAMOM 5,000.00
ULTRAZUK POVRŠINSKIH TKIVA,LIMFNIH ČVOROVA SA CITOLOGIJOM 5,500.00
ULTRAZVUK VRATA 4,000.00
ULTRAZVUK I PREGLED MIŠIĆA, TETIVA I ZGLOBOVA 4,000.00
UZ PENISA 4,600.00
RADIOLOŠKA EKSPERTIZA 5,000.00

Ultrazvučni pregled dece

ULTRAZVUK  MOZGA 4,000.00
ULTRAZVUK VRATA(štitna,limfni čvorovi,pljuvačne žlezde,mišići) 4,000.00
ULTRAZVUK ŠTIITNE ŽLEZDE 3,500.00
ULTRAZVUK GORNJEG I DONJEG ABDOMENA 3,500.00
ULTRAZVUK ABDOMENA I GER(gastroezofagealni refluks) 4,000.00
ULTRAZVUK ABDOMENA I SUMNJA NA HSP( hipertrofična stenoza pilorusa) 4,000.00
ULTRAZVUK ABDOMENA I SUMNJA NA APENDICITIS 4,000.00
ULTRAZVUK ABDOMENA I ULTRAZVUK DEBLJINA I STRUKTURA CREVNOG ZIDA 4,000.00
ULTRAZVUK I PREGLED MIŠIĆA, TETIVA I ZGLOBOVA 4,000.00
ULTRAZVUK MEKOTKIVNIH PROMENA 4,000.00
ULTRAZVUK SKROTUMA 4,000.00
DOPPLER SKROTUMA 4,000.00
UZ DONJEG I GORNJEG ABDOMENA I DOPPLER VENE PORTE 4,000.00
+ Interna medicina
SPECIJALISTIČKI PREGLED INTERNISTE NEFROLOGA 4,000.00
SPECIJALISTIČKI PREGLED INTERNISTE HEMATOLOGA 4,000.00
SPECIJALISTIČKI PREGLED INTERNISTE ENDOKRINOLOGA 4,000.00
PREGLED SPECIJALISTE 2 5,000.00
INTERNISTČIKO PULMOLOŠKI-ONKOLOŠKI PREGLED 4,000.00
PREGLED SPECIJALISTE – NUKLEARNE MEDICINE 3,000.00
PREGLED SPECIJALISTE – HEMOSTAZIOLOGA 3,000.00
PREGLED SPECIJALISTE – UROLOGA 3,000.00
SPECIJALISTIČKI PREGLED INTERNISTE GASTROENTEROLOGA 4,000.00
PH ANALIZA 3,000.00
FLEKSIBILNA REKTOSIGMOIDOSKOPIJA (FRSS) U LA 14,500.00
FLEKSIBILNA REKTOSIGMOIDOSKOPIJA (FRSS) BEZ ANESTEZIJE 12,000.00
GASTROSKOPIJA U LA 14,500.00
GASTROSKOPIJA BEZ ANESTEZIJE 12,000.00
KOLONOSKOPIJA U LA 18,500.00
KOLONOSKOPIJA BEZ ANESTEZIJE 16,000.00
GASTROSKOPIJA + KOLONOSKOPIJA U LA 30,000.00
GASTROSKOPIJA + KOLONOSKOPIJA BEZ ANESTEZIJE 22,000.00
POLIPEKTOMIJA 1 4,000.00
POLIPEKTOMIJA 2 8,000.00
POLIPEKTOMIJA 3 23,000.00
SKLEROTIZACIJA KRVAREĆIH LEZIJA 10,500.00
+ Ginekologija
GINEKOLOŠKA KONSULTACIJA 2,000.00
GINEKOLOŠKI PREGLED 3,000.00
GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK 3,000.00
PREGLED + GINEKOLOŠKI UZ 5,000.00
PREGLED + GINEKOLOŠKI UZ + ANALIZA REZULTATA PA + VS+kolposkopija gratis 6,000.00
UČENIČKI I STUDENTSKI PAKET (PR + ANALIZE REZULTATA VS + PA + UZ), kolposkopija gratis 5,000.00
KOLPOSKOPSKI PREGLED GRLIĆA MATERICE 2,700.00
SPALJIVANJE RANICE RADIFREKVENTNIM NOŽEM 12,000.00
ANALIZA PA REZULTATA 1,100.00
ANALIZA REZULTATA CERVIKALNOG BRISA 1,100.00
ANALIZA REZULTATA BRISA VS 850
ANALIZA REZULTATA BRISA NA UREAPLASMU / MYCOPLASMU 2,000.00
ANALIZA REZULTATA BRISA CHL. TRACHOMATIS 1,400.00
ANALIZA REZULTATA CHL. TRACHOMATIS PCR 4,000.00
ANALIZA HPV BRISEVA SA TIPIZACIJOM 6,500.00
ANALIZA VAGINALNOG BRISA 1,100.00
USLUŽNO UZIMANJE BRISA 500
VAĐENJE I POSTAVLJANJE SPIRALE 4,500.00
TOALETA PESARA 500
POSTAVLJANJE PESARA 2,500.00
LOOP EXCIZIJA GRLIĆA 22,500.00
LOOP EXCIZIJA GRLIĆA + Ph isečak + analgosedacija 29,100.00
EKSPLORATIVNA FRAKCIONA KIRETAŽA 13,000.00
ANALGOSEDACIJA 4,000.00
RADIO TERAPIJA 6,000.00
UKLANJANJE KONDILOMA I 7,000.00
UKLANJANJE KONDILOMA II 13,000.00
UKLANJANJE KONDILOMA III 18,000.00
POLIPEKTOMIA 8,000.00
POLIPEKTOMIA I RADIO TH 10,000.00
BIOPSIJA U LA 10,500.00
BIOPSIJA U LA 7,200.00
DODATNI PH 1,000.00
INCIZIJA BARTOLINIJEVE ŽLEZDE 18,000.00
GENETSKO SAVETOVANJE/ PRENATALNA KONSULTACIJA 4,000.00
ULTRAZVUK TRUDNICE 4,000.00
PREGLED TRUDNICE 3,000.00
PREGLED + ULTRAZVUK TRUDNICE 5,000.00
EKSPERTNI ULTRAZVUK TRUDNICE (I, II) 6,500.00
EKSPERTNI ULTRAZVUK BLIZANAČKE TRUDNOĆE 9,000.00
FETALNA EHOKARDIOGRAFIJA 6,500.00
AC – AMNIOCENTEZA-SA CITOGENETSKOM ANALIZOM 40,000.00
CVS -BIOPSIJA HORIONSKIH ČUPICA- SA CITOGENETSKOM ANALIZOM 40,000.00
CTG 1,000.00
FOLIKULOMETRIJA 2,000.00
+ Opšta medicina
PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE 2,000.00
KONTROLNI PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE 1,000.00
SPIROMETRIJA 1,000.00
DAVANJE INFUZIJE (po indikaciji lekara ST medicine) 1,000.00
DAVANJE INJEKCIJA, PREVIJANJE, INHALACIJA 200
+ Ostale konsultativne usluge
PSIHOTERAPIJA 3,000.00
PSIHOLOŠKA KONSULTACIJA 3,000.00
PSIHOLOŠKA EKSPLORACIJA 5,000.00
+ Sportska medicina
PREGLED LEKARA SPORTSKE MEDICINE 3,500.00
PREGLED LEKARA SPORTSKE MEDICINE ZA DECU DO 18GODINA/sistematski pregled 1,000.00
PREGLED LEKARA SPORTSKE MEDICINE ZA DECU DO 18GODINA SA LABORATORIJOM/sistematski pregled 1,500.00
PREGLED LEKARA SPORTSKE MEDICINE SA LABARATORIJOM I UZ SRCA/sistematski pregled 4,500.00
FITNESS PAKET 1 6,000.00
FITNESS PAKET 2 8,000.00
PREGLED SPEC SPORTSKE MEDICINE SA IZVEŠTAJEM I UVERENJEM ZA UPIS NA FAKULTET 2,500.00
+ Fizikalna medicina i rehabilitacija
PREGLED FIZIJATRA 3,500.00
PREGLED REUMATOLOGA 3,500.00
EMNG GORNJIH EKSTREMITETA 4,500.00
EMNG DONJIH EKSTREMITETA 4,500.00
EMNG DONJIH I GORNJIH EKSTREMITETA 6,000.00
APLIKACIJA LEKA U ZGLOB 3,500.00
SHOCK WAVE TERAPIJA 2.000.00
SHOCK WAVE ANTICELULIT TERAPIJA 4.000.00
MANUELNA TERAPIJA 3,000.00
TERAPIJSKI DAN(elektro terapija, interferentnestruje,galvanska struja,tens,dijadinamičke,sonoterapija,magnetna terapija,laseroterapija) 1,600.00
MASAŽA TERAPEUTSKA PARCIJALNA 1,300.00
MASAŽA TERAPEUTSKA CELO TELO 2,300.00
MASAŽA RELAX PARCIJALNA 1,300.00
MASAŽA RELAX CELO TELO 2,300.00
+ RTG dijagnostika
PA PLUĆA I SRCA  I PROFIL 2,500.00
PA PLUĆA I SRCA  I  OBA PROFILA 3,000.00
TORAX – GRUDNI KOŠ 2,000.00
TRAHEJA 2,000.00
NATIVNI SNIMAK ABDOMENA 2,500.00
NATIVNI SNIMAK UROTRAKTA 2,500.00
BUBREŽNE LOŽE- DOPUNA ZA ULTRAZVUK 2,000.00
KRANIGRAM 2,000.00
NOSNA KOST 2,000.00
SINUSI 2,000.00
VRATNA KIČMA 2,500.00
VRATNA KIČMA I DINAMIČKI 5,000.00
VRATNI KIČMA  I CILJANI 3,000.00
TORAKALNA KIČMA 2,500.00
TORAKALNA KIČMA I CILJANO 2,500.00
LUMBALNA KIČMA 2,500.00
LUMBALNA KIČMA  I CILAJNO 3,000.00
DVA SEGMENTA KIČME 3,500.00
CELA KIČMA CK: TH : LS 6,500.00
CELA KIČMA + CILJANO 7,000.00
KARLICA 2,000.00
SAKROILIJAČNI ZGLOBOVI 2,000.00
SAKROKOCIGALNE REGIJE 2,000.00
KARLICA + CILJANO KUK 2,000.00
DONJI EKSTREMITETI + CK + TH +IS + KARLICA 10,000.00
LOBANJA + CK+TH+IS + KARLICA 10,000.00
ONKOLOŠKI KOMPLET( 11 SNIMAKA) 12,000.00
DUGE KOSTI : NADLAKTICA , PODLAKTICA, NADKOLENICA , PODKOLENICA 2,000.00
ŠAKA 2,000.00
OBE ŠAKE 2,500.00
RUČNI ZGLOB 2,000.00
OBA RUČNA ZGLOBA 2,500.00
LAKAT 2,000.00
OBA LAKTA 2,500.00
STOPALO 2,000.00
OBA STOPALA 2,500.00
SKOČNI ZGLOB 2,000.00
OBA SKOČNA ZGLOBA 2,500.00
KOLENO 2,000.00
OBA KOLENA 2,500.00
PETNA KOST 2,000.00
OBE PETNE KOSTI 2,500.00
OBE PATELE-TANGECIJALNI 2,500.00
RAME 2,000.00
OBA RAMENA 2,500.00
+ Osteodenzitometrija
SNIMANJE NA DXA-i STANDARDNO(lumbalna kičma + kuk) 2,700.00
SNIMANJE NA DXA-i lateralni snimak uz TBS sa morfometrijom (lumbalna kičma + kuk + cela kičma) 3,000.00
SNIMANJE PODLAKTICE 2,000.00
SNIMANJE NA DXA-i tri segmenta(lumbalna kičma + kuk + podlaktica) 3,500.00
TOTAL BODY 3,000.00

NAPOMENA:
Cena iskazana sa popustom odnosi se na određene usluge I na sledeće grupacije stanovništva.

Studenti-dokaz ;studentski indeks ili potvrda sa fakulteta
Učenici-dokaz;đačka knjižica ili lična karta ili pasoš
Nezaposleni na tržIštu rada-dokaz;potvrda sa nacionalnog biroa za zapošljavanje
Penzioneri-dokaz;penzioni ček ili za starije od 65 godina lična karta ili stara zdravstvena knjižica
Osiguranici/članovi osiguravajućih kuća sa kojima je poliklinika sklopila ugovor-dokaz;kartica osiguravajuće kuće
Članovi sindikalnih I radnih organizacija koje imaju sklopljen ugovor sa poliklinikom o poslovnoj saradnji – dokaz;potvrda o zaposlenju I administrativna zabrana
Popust se ostvaruje na zakazivanje tri ili više usluga u vremenskom periodu od 3 nedelje