Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

ass. dr Dalibor Somer

Rođen 28. novembra 1976. u Novom Sadu. Nakon završetka gimnazije “Isidora Sekulić”, upisao je Medicinski fakultet u Novom Sadu. Decembra 2002. godine je diplomirao sa visokom prosečnom ocenom 9,45. Kao mlad lekar angažovan je na hirurškоm i urgentnоm odeljenju Kliničkog centra Vojvodine, a po završetkiu Škole rezervnih oficira nastavio je rad u svojstvu volontera na VMA u Beogradu.

U oktobru 2006. stupio je u stalni radni odnos u Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Radio je na odeljenjima kardiološke i kardiohirurške intenzivne nege, a profesionalnu orijentaciju usmerio je ka oblasti pejsmejker terapije i interventne elektrofiziologije. Tokom specijalizacije i subspecijalizacije nastavio je usavršavanje u zemlji i renomiranim evropskim ustanovama kao što su Kerckhoff-Klinik, Bad Nauheim, Hospital Universitario La Paz u Madridu i Clinique Pasteur – Tuluz. U matičnoj ustanovi je izveo više stotina intervencija implantacije pejsmejkera, kardioverter defibrilatora i kateterske radiofrekventne ablacije. U poliklinici ST medicina vodi aritmološku ambulantu od 2012 godine. Objavio je više autorskih i koautorskih radova. Tečno govori engleski i služi se nemačkim jezikom. Oženjen je i ima ćerku.