Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

ass dr Tatjana Miljković

 • Rođena 1976. godine u Novom Sadu
 • Zaposlena na neodređeno vreme u Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine od 2004godine
 • Asistent na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu –katedra za internu medicinu

 

Obrazovanje:

 • Medicinski fakultet u Novom Sadu 1995-2001godine.
 • Specijalista interne medicine 2007 godine
 • Subspecijalista kardiolog 2014 godine 

Stručno usavršavanje:

 • Boravak u Univerzitetskoj klinici u Sevilji, Španija u trajanju od mesec dana 2000godine
 • Boravak u Univerzitetskoj klinici u Gentu, Belgija u trajanju od 14 dana 2003godine
 • Usavršavanje iz oblasti ehokardiografije u Univerzitetskoj klinici u Parizu, Francuska u trajanju od 14 dana 2009godine
 • Usavršavanje iz oblasti ehokardiografije u Univerzietskoj klinici u Mesini, Italija 2012 godine u trajanju od mesec dana
 • Usavršavanje iz oblasti ehokardiografije i kardijalne rehabilitacije u bolnici u Leku, Italija u trajanju od 14 dana 2013godine
 • Usavršavanje iz oblasti kardijalne rehabilitacije u specijalizovanoj bolnici u Verunu, Italija u trajanju od 7 dana 2014godine