Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

dr Andrija Tenji

Rođen 1976.godine u Zrenjaninu gde je zavrsio osnovnu školu i zrenjaninsku gimnaziju sa odličnim uspehom. 1994. godine upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu gde je diplomirao 2001. godine sa ocenom 10. Iste godine se zapošljava na Institutu za kardiovaskularne bolesti,na Klinici za kardiohirurgiju. Specijalista interne medicine postaje 2010.godine a subspecijalista- kardiolog 2015.godine. Uže interesovanje je usmereno na neinvazivnu kardiološku dijagnostiku (posebno ehokardiografiju, ergometrijsko ispitivanje i Holterov monitoring krvnog pritiska i ekg-a),preoperativnu priremu, postoperatvni kardiološki monitoring i terapiju i na rad u kardiohirurskoj intenzivnoj jedinici. Govori srpski,madjarski,engleski i nemački.

Roditelj je jednom devetogodisnjem dečaku i u slobodno vreme se bavim mačevanjem i sviranjem violine.