Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

dr Bojan Ćulibrk

Dr Bojan Ćulibrk lekar specijalista ginekologije i akušerstva rođen je u Bačkoj Palanci.Osnovnu školu završio u Baču,srednju školu, gimanziju”Jovan Jovanović Zmaj ” u Novom Sadu.Medicinski fakultet upisao je u Novom Sadu 1993.godine a diplomirao 2000. god.Završio školu rezervnih oficira na Vojno Medicinskoj Akademiji u Beogradu 2001.godine.Pripravnički staž obavljao u garnizonskoj ambulanti u Somboru od 2001.godine do 2002 godine u sklopu škole rezervnih oficira .Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva upisao na Klinici za ginekologiju i akušerstvo 2002. god. a zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva stekao 2006.godine.U periodu od 2002.godine do 2006 godine stalno zaposlen u službi Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Bačkoj Palanci. Stalno zaposlen u Domu zdravlja Bačka Palanka od 2006 god. do 2009.godine u Dispanzeru za žene Doma zdravlja Bačka Palanka.Kao konsultant ginekologije i akušerstva radio u specijalnoj ginekološkoj bolnici Genesis od 2007.godine do 2010.godine.Od novembra 2011 do danas osnivač Poliklinike Bios lab u Bačkoj Palanci.Radio i kao konsultant u Domu zdravlja Bački Petrovac u periodu 2013 godine do 2015.godine.
Usavršavao se na brojnim domaćim i inostranim skupovima iz oblasti ginekologije, fetalne medicine i perinatologije. 2006 godine boravio u GAK Narodni front te uspešno prošao obuku iz kliničke citologije.Od 2007 godine do 2008 godine završio Nacionalnu školu kliničke citologije za patologiju cerviksa,vagine,vulve i kolposkopiju. U periodu od 2008 do 2011 na odeljenju visoko rizičnih trudnoća GAK Narodni front uspešno prošao obuku iz interventnog ultrazvuka i invazivnih prenatalnih procedura (amniocenteze) pod mentorskim vođstvom prof.Miković Ž .Usavršavao se iz oblasti fetalne ehokardiografije u Royal College of Obstetricians and gyneacologist u Londonu kao i na UCL Elizabeth Garrett Anderson Institut for Women Health London.
U sklopu edukacije o laboratorijskim procedurama u postupcima vantelesne oplodnje 2009.godine boravio u Nordica fertility Clinic u Kopenhagenu pod mentorstvom senior embriologa Mete Munk.
Govori engleski,ruski i francuski jezik.