Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

dr Ivan Turkalj

Radno vreme

  • Ponedeljak 08:00 - 12:00
  • Utorak 08:00 - 12:00
  • Sreda 08:00 - 12:00
  • Četvrtak 08:00 - 12:00
  • Petak 08:00 - 12:00

“Ass. dr sci. med Ivan Turkalj, specijalista radiologije

Diplomirao je 2006. g. sa prosečnom ocenom 9,39, a doktorirao  2011.g. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.  Specijalizaciju iz radiologije završio je sa odličnim uspehom 2013.g.

Zaposlen je na mestu specijaliste radiologije u KCV Novi Sad gde se bavi MR, CT, UZ i RTG dijagnostikom, dok je na Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta zaspolen kao asistent.

U poliklinici ST medicina pruža usluge iz svih oblasti kontrastne i nekontrastne RTG dijagnostike, mamografije,  UZ preglede dojki, abdomena, male karlice, mekih tkiva vrata i ostalih regija tela, zglobova, kao i Doppler pregledima arterija vrata i vene porte.”