Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

Dr Jasna Erdeljan Jeremić

Dr Jasna Erdeljan Jeremić, spec. opšte medicine

Rođena 1969. godine  u Beogradu. Od 1974. godine živi u Novom Sadu, gde je završila Srednju medicinsku školu  i diplomirala na Medicinskom fakulteru 1996. godine.

Radni odnos zasnovala 1997. godine u Domu zdravlja  “Dr Dušan Savić Doda” u Beočinu, a od 2001.godine  zaposlena u Domu zdravlja “Novi Sad”. Specijalističke studije opšte medicine završila 2011. godine. Od tada radila u Dispanzeru ” Liman  IV”, gde je bila član tima za akreditaciju zdravstvene ustanove i član Komisije za unutrašnji nadzor nad stručnim radom. Od oktobra 2018. zaposlena u Poliklinici ST medicina kao specijalista opšte medicine.

Od zasnivanja radnog odnosa, član je  DLV-SLD.

Majka jednog deteta.