Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

dr Maja Markoska

Dr Maja Markoska rodjena 1972. god. u Vrbasu gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet upisala 1991.u Novom Sadu a diplomirala 1997. sa prosečnom ocenom 8,23. Radila u službi hitne pomoći u Vrbasu do 1999. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završila 2003. sa ocenom 10. Nakon toga radila kao ginekolog akušer u opštoj bolnici u Vrbasu do 2009. 2009- zaposlena u Domu zdravlja Novi Sad

Udata , majka dvoje dece.