Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

dr Maja Stefanović

Rođena u Novom Sadu. Osnovnu školu, kao i srednju medicinsku, završila je sa odličnim uspehom.

Diplomirala je na Medicinskom fakultet Univerziteta u Novom Sadu 1996. godine sa prosečnom ocenom 9.79. Diplomski ispit je položila sa ocenom 10 (deset) 1996. godine. U toku studija je bila nagrađivana zbog izuzetnog uspeha i zalaganja.

Od maja 1997. godine radi na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, na Klinici za kardiologiju. Specijalizirala je internu medicinu 2002. godine sa odličnim uspehom.

Sa odličnim uspehom je odbranila rad uže specijalizacije, pod nazivom „Uloga ultrasonografije u dijagnostici aterosklerotske bolesti karotidnih arterija“, 29.12.2009. godine, čime je stekla zvanje Specijaliste kardiologije.

Student je doktorskih studija kliničke medicine od školske 2009/2010. godine. Na Klinici za kardiologiju Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine (IKVBV) se bavi ehokardiografijom i vaskularnom ultrasonografijom, kao i kliničkim radom na odeljenju.