Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

dr med.sci. Tanja Popov

Obrazovanje:

Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu, 1994-1998. godine.

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 1998-2005. godine.

Diplomske akademske studije – master iz oblasti interne medicine, Medicinski fakultet, Novi Sad, 2005-2010. godine. Završni rad: „Hronična srčana insuficijencija kod starih osoba: komorbiditet, politerapija i terapijske dileme“.

Doktorske studije iz kliničke medicine, Medicinski fakultet, Novi Sad, 2007-2012. godine. Doktorska disertacija: „Rezultati lečenja ishemijske kardiomiopatije prekutanom koronarnom angioplastikom i hirurškom revaskularizacijom miokarda“.

Specijalističke studije iz interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2008-2012. godine.

Subspecijalističke studije iz kardiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2014-2017. godine. Završni rad: „Uticaj autonomnog nervnog sistema na regulaciju krvnog pritiska i dijastolnu funkciju“.

 

Radno iskustvo:

Od 2006. godine zaposlena, na neodređeno vreme u Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.

 

Dijagnostičke veštine:

Ergometrijski test,

24-h monitoring arterijskog pritiska,

24-h Holter EKG monitoring,

Ehokardiografija – Kurs transtorakalne ehokardiografije Odeljenja za kardiologiju, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beču, odobren od strane Udruženja kardiologa Austrije, 2006. godine

 

Stipendije i nagrade:

Stipendije Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine, Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Humanitarnog fonda „Privrednik“. Jednokratna stipendija Kraljevine Norveške iz programa „15 miliona za 500 najboljih“.

Izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu za izrađen temat u školskoj 2003/04. i 2004/05. godini. Nagrada Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u školskoj 1998/99. godini. Nagrada Medicinskog fakulteta Humboltovog univerziteta u Berlinu za   najbolji studentski naučni rad na sesiji iz kardiologije na 15. Evropskom studentskom kongresu održanom u Berlinu, 2004. godine. Nagrada za najbolji studentski naučni rad na sesiji iz interne medicine na 45. Kongresu studenata medicine i stomatologije Srbije i Crne Gore održanom u Budvi, 2004. godine.

 

Naučne aktivnosti:

Aktivno učešće na brojnim naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Publikacije u indeksiranim međunarodnim i domaćim recenziranim časopisima.

 

Članstvo u stručnim i naučnim asocijacijama:

  • Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva
  • Lekarska komora Srbije
  • Udruženje kardiologa Srbije
  • Evropsko udruženje za srčanu insuficijenciju
  • Evropsko udruženje kardiologa

 

Strani jezici:

Engleski, nemački, italijanski jezik