Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

Prim. mr sc. med. dr Jelena Zvekić-Svorcan

Zaposlena kao lekar specijalista fizijatar – reumatolog u Specijalnoj bolnici za reumatske bolesti Novi Sad i kao asistent sa magistraturom na Katedri za Medicinsku rehabilitaciju Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Rođena 1971. godine u Zrenjaninu. Osnovnu školu pohađala u Moskvi, završila u Zrenjaninu, kao i gimnaziju ( prirodni smer-hemija).  Osnovne akademske studije medicine završila na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, gde je završila i specijalističke  studije iz Fizikalne medicine i rehabilitacije. Od 2001.godine je u stalnom radnom odnosu u Specijalnoj bolnici za reumatske bolesti Novi Sad, a od 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu  kao asistent  na Katedri za Medicinsku rehabilitaciju. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2010. godine je završila magistarske studije radom” Uporedno ispitivanje analgetičkog dejstva interferentnih struja i transkutane električne nervne stimulacije kod bolesnika sa osteoartrozom zgloba kolena.“  Na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 2014.godine odbranila je rad iz uže specijalizacije iz reumatologije pod nazivom “ Faktori rizika za nastanak vertebralnih fraktura kod pacijenata sa osteoporozom”  i iste godine je stekla zvanje Primarijusa.

  • EULAR/EUSTAR 2011. Scleroderma course, 17 – 30.1.2011. Beograd, Srbija
  • Vertebral Fracture Assessment Course and Body Composition Course ( ISCD – The International Society for Clinical Densitometry, 14.5.2011. Niška Banja, Srbija
  • EULAR/EUSTAR 2013. Scleroderma course, 24.-27.1.2013. Kluž, Rumunija
  • “Kinesio taping method” I stepen ( 12-13.11.2011.), II stepen ( 12.5.2012. ), III stepen 15.11.2013. Beograd, Srbija

 

Član je Srpskog lekarskog društva Vojvodine (SLD), član Društva lekara Vojvodine (DLV), član Sekcije fizikalne medicine i rehabilitacije Vojvodine i Srbije, član Reumatološke sekcije Vojvodine i Srbije, član Udruženja obolelih od reumatskih bolesti (ORS), kao i Udruženja za istraživanje i tretman bola Srbije ( UITBS).

Kourednik je i recenzent medicinskog časopisa nacionalnog značaja MD Medical Data.

Autor i koautor je više od sto radova objavljenih na kongresima u zemlji i inostranstvu kao i  medicinskim časopisima.

Znanje stranih jezika: engleski i ruski.