Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

mr sci. med. dr Jadranka Stojiljković

Rođena 12.aprila 1962. godine u Osijeku  završila osnovnu školu, srednju Medicinsku školu “7.april” završila u Novom Sadu.

Školske 1981/82.g. upisala Medicinski fakultet u Novom Sadu, a završila ga 1988.g. Nakon obavljenog redovnog pripravničkog staža položila  pripravnički ispit u Beogradu 1989. godine .Od septembra 1989-te do septembra 1992 g radila u Institutu za plućne bolesti Vojvodine, a nakon toga  redovno zaposlena u Institutu za Kardiovaskularne bolesti Vojvodine  u Sremskoj Kamenici.

Specijalistički ispit iz interne medicine položila na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu  1994.g., sa odličnim uspehom, a 2001.g. ispit iz uže specijalizacije – kardiologije položila sa odličnim uspehom, takođe na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu uz odbranu rada pod naslovom“ Dilatativna kardiomiopatija ”.Magistarsku tezu iz kardiologije odbranila 2009. godine pod naslovom ” Korelacija parametra 24 satnog profila krvnog pritiska kod hipertenzivnih pacijenata oba pola od 35-55 godina”

Sada radi na mestu Načelnika odeljenja Opšte kardiologije i u Kabinetu za 24 satno ambulatorno merenje krvnog pritiska. Više od  10 godina radila na odeljenju za hipertenziju na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine  u Sremskoj Kamenici.