Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

mr sci. med. dr Olga Supić

Rođena 1953g. Posle završenog medicinskog fakulteta u Novom Sadu , radila je nepunih 7 god kao seoski lekar opšte prakse u  Domu zdravlja Ada( Ada , Mol , salaši). Po završetku specijalizacije iz radiologije, radila je u Institutu za plućne bolesti Vojvodine u Sr Kamenici   kao lekar specijalista radiolog.Bavila  se klasičnom radiologijom ( RTG gastrointenstinalnog trakta, IVU, snimci pluća, kostiju …) ,ultrasonografijom ( abdomen , pleura), kompjuterizovanom tomografijom(grudni koš, abdomen , mala karlica,  glava)  a veliko zadovoljstvo i profesionalni izazov  joj je predstavljalo to što je zajedno sa tadašnjim načelnikom uvodila   kompjuterizovanu tomografiju  na Institutu,  kao novu,  modernu metodu,  u vreme  kad je u Srbiji bilo svega nekoliko skenera.

Posle završenih postdiplomskih studija  odbranila je  magistarsku tezu iz oblasti patologije  pluća(dijagnostičke mogućnosti  CT-a u diferencijaciji intra  od ekstrapulmonalnih lezija.

Autor je i koautor više publikovanih stručnih radova.

Udata ,  majka dvoje dece.