Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

mr sci. med. dr Radovan Zec

Radovan Zec,  internista-gastroenterolog

Rođen je 18.05.1969.godine u Sremskoj Mitrovici gde je i odrastao i završio osnovnu i srednju medicinsku školu. Vojni rok je odslužio u JNA godine 1988/89 u garnizonskoj ambulanti u Kninu.

Sledeće godine ( 1989) započinje studije medicine na medicinskom fakultetu u N.Sadu.  Još u studentskim danima  je bio aktivan u naučnoj sekciji, pisao je  studentske radove koje je prezentirao na studentskim kongresima.

Diplomirao je novembra 1995. godine i stekao zvanje  doktora medicine.

Specijalizaciju iz interne medicine započinje 1998. a završava 2002. godine na medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Decembra  2005.godine, završio je  užu specijalizaciju iz gastroenterologije  na medicinskom fakultetu u Beogradu. Rad uže specijalizacije, pod nazivom ” Uticaj eradikacije H.pylori infekcije na gastroezofagelanu refluksnu bolest” odbranio je 16.aprila 2006. god.i stekao zvanje interniste-gastroenterologa ( mentor Prof Dr Milenko Uglješić).

Maja meseca  2009.godine, završio master studije interene medicine na medicinskom fakultetu u N.Sadu i stekao zvanje mastera interne medicine ( mentor Prof Dr Dragomir Damjanov).

EDUKACIJA IZ GASTROENTEROLOGIJE:

 • -30.septembar 2016.god. studijski boravak u Beču u bolnici Wilhelminenspital gde se obučavao iz oblasti endoskopije i kliničke gastroenterologije. Mentor mu je bio Prof. dr. Michael Gschwantler.
 • oktobar 2015.god, Treći kongres gastroenterologa Srbije, Beograd
 • februar 2015.god. ECCO, kongres evropskog udruženja za Kronovu bolest i ulcerozni colitis, Barcelona, Španija
 • septembar 2014. god. Workshop terapeutske endoskopije, Ambassador program, VMA, Beograd
 • oktobra 2012. godine učestvovao na  evropskom kongresu gastroenterologa u Amsterdamu, Holandija
 • juna 2012. godine, učestvovao na seminaru  u organizaciji američko-austrijske fondacije u Salcburgu, Austrija. Predavači bili eminentni profesori sa Columbia univerziteta u Americi.
 • juna 2011. godine, studijski boravak u bolnici Landsklinikum u St.Poeltenu, Austrija, gde se obučavao u endoskopijama i dijagnostičkim procedurama  u gastroenterologiji.
 • novembar-25. decembar 2011. godine, studijsko usavršavanje u bolnici  Hospitaliere Diaconesse Croix St.Simon, Paris, Francuska. Obučavao se u oblasti  proktologije i funkcionalne dijagnostike digestivnoog trakta. Mentor mu je bio Dr Patrick Atienza.
 • Oktobra 2011. godine, učestvovao na kongresu gastroenterologa u Štokholmu, Švedska.
 • novembra 2010. godine, učestvovao na kongresu gastroenterologa u Barseloni, Španija.
 • oktobra 2009.godine, učestvovao na evropskom kongresu gastroenterologa u Londonu.
 • Učestovao je i uzeo učešće na brojnim kongresima i stručnim sastancima gastroenterologa u Srbiji i regionu.

Autorski radovi :

 1. Zec Radovan, M.Uglješić, N.Zec-Petković, G.Mitić, D.Penjašković. Uticaj eradikacije Helicobacter pylori infekcije na refluksnu bolest jednjaka. VIII Kongres interne medicine Srbije i Crne Gore; Jun, 20-24. 2006; Igalo: Društvo za internu medicinu Srbije i Crne Gore,zbornik radova p 54.
 1. Zec Radovan,Nada Zec-Petkovic, Is there a link between extraesophageal manifestations og GERD and endoscopic findings. 18th international postgraduated course of international association of surgeons, gastroenterologis and oncologist. Istanbul, Turkiye2008. Abstract book, p.A199.
 1. Zec Radovan, Zec-Petković, G.Mitić, V.Novaković, M.Uglješić, D.Penjašković. Uncommon cause of chronic GI bleeding. IX Macedonian gastroenterology and hepatology congress with international participation, May 31-June 03. 2012.Ohrid, BJR Macedonia, Abstract book,p. 02p16.
 1. Zec Radovan,Zec-Petković, D.Penjašković, Gastroenterološke bolesti kao socijalno-medicinski problem na teritoriji sremskog okruga u periodu 2007-2012.godine. Časopis Zdravstvena  zaštita, Komora zdravstvenih ustanova Srbije, Beograd, april 2013, br.2. p.56
 1. Zec Radovan, M.Uglješić, I.Jovanović, G.Nikolić, D.Penjašković. Opstruktivna defekacija. Prikaz slučaja.XIII kongres udruženja internista Srbije,  Jun 6-13, 2013. Zlatibor, Srbija.Udruženje internista Srbije, Zbornik sažetaka, p.81.
 1. Zec Radovan, M.Uglješić, I.Jovanović, G.Nikolić, D.Penjašković, N.Pevac. Atipični bol u grudima. Prikaz slučaja. XIV Kongres udruženja internista Srbije, Jun 5-8,2014. God. Zlatibor, Srbija. Udruženje internista Srbije, Zbornik sažetaka, p90.
 1. Zec Radovan, Uglješić, I.Jovanović, G.Nikolić. Poremećaji defekacije u kliničkoj praksi. III Kongres gastroenterologa Srbije sa medjunarodnim učešćem, Oktobar 8-10. 2015.god, Beograd. Udruženje gastroenterologa Srbije, Zbornik sažetaka. 
 1. Zec Radovan, Nada Zec Petković, Organizovani skrining kolorektalnog carcinoma u Sremu – naša prva iskustva. Časopis zdravstvena zaštita, Komora zdravstvenih ustanova Srbije, Beograd, jun 2016.god. br.2. p 43.
 1. Zec Radovan, Gastroezofagealna refluksna bolest jednjaka( GERB)-više lica jedne bolesti, časopis Timočki medicinski glasnik, Zaječar, 2016.god.