Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

prof. dr Damir Lukač

Prof.dr Lukač Damir je redovni profesor Medicinkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Specijalista je sportske medicine.

Stručno se usavršavao iz oblasti ultrasonografije lokomotornog sistema i doktorirao je 1997 iz ove oblasti. Objavio je više od 100 radova u međunarodnim i domaćim prestižnim časopisima. Autor i koautor 11 knjiga i udžbenika. Predavač je u u školi ultrazvuka. Održao je više  predavanja po pozivu u inostranstvu. Stručni saradnik više reprezentativnih selekcija, klubova i vrhunskih sportista. Bavi se ultrazvučnom dijagnostikom i lečenjem povreda i obolenja mišića, tetiva i zglobova.