Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

NAŠI DOKTORI

Doktori

Dr Jasna Erdeljan Jeremić

Dr Jasna Erdeljan Jeremić, spec. opšte medicine Rođena 1969. godine  u Beogradu. Od 1974. godine živi u Novom Sadu, gde je završila Srednju medicinsku školu  i diplomirala na Medicinskom...

Saznajte više
mr sc.med dr Gordana Dželetović

Rođena u Prištini 1970 godine, Osnovnu i srednju školu završila je u Lipljanu. Medicinski  fakltet  završila 1994 godine u Prištini. Specijalizaciju iz interne medicine je završila 2001-e godine na...

Saznajte više
Prim. mr sc. med. dr Jelena Zvekić-Svorcan

Zaposlena kao lekar specijalista fizijatar – reumatolog u Specijalnoj bolnici za reumatske bolesti Novi Sad i kao asistent sa magistraturom na Katedri za Medicinsku rehabilitaciju Medicinskog fakulteta, Univerziteta u...

Saznajte više
Dr Ljiljana Vujnović

Dr Ljiljana Vujnović rodjena  06.10.1966.godine u Sečnju. Osnovnu školu pohađala u Sečnju, srednju medicinsku školu zavšila  u Zrenjaninu, diplomirala 1992. godine na medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu  i...

Saznajte više
ass. dr sci. med Snežana Tadić

Ass. Dr sc.med Tadić Snežana, internista-kardiolog, zaposlena na Instututu za KVB Vojvodine, načelnik odeljenja polikliničke službe, uz redovan rad u kabinetu za ehokardiografiju IKVBV. Član je Društva lekara Vojvodine...

Saznajte više
dr Maja Stefanović

Rođena u Novom Sadu. Osnovnu školu, kao i srednju medicinsku, završila je sa odličnim uspehom. Diplomirala je na Medicinskom fakultet Univerziteta u Novom Sadu 1996. godine sa prosečnom ocenom...

Saznajte više
ass dr Marija Bjelobrk

Dr Marija Bjelobrk rođena  20.01.1976. godine u Novom Sadu. 1994/1995. godine upisala  Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, gde je i diplomirala 12.07.2001.godine sa opštim uspehom 9,58 i ocenom...

Saznajte više
ass dr Tatjana Miljković

Rođena 1976. godine u Novom Sadu Zaposlena na neodređeno vreme u Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine od 2004godine Asistent na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu –katedra za internu medicinu...

Saznajte više
dr Biljana Radišić

Rođena 16 maja 1957.g. u Beočinu. Osnovnu školu “Branko Radičević” i Gimnaziju “Svetozar Marković” završila u Novom Sadu. Školske 1976/77.g. je upisala Medicinski fakultet u Novom Sadu i završila...

Saznajte više
prof. dr Mladen Prvulović

Profesor dr Mladen Prvulović je redovni profesor  Medicinskog fakulteta u Novom Sadu u penziji. Rođen je  1947. godine u Rakincu, Velika Plana. Gimnaziju i Medicinski fakultet je završio  u...

Saznajte više
mr sci. med. dr Jadranka Stojiljković

Rođena 12.aprila 1962. godine u Osijeku  završila osnovnu školu, srednju Medicinsku školu “7.april” završila u Novom Sadu. Školske 1981/82.g. upisala Medicinski fakultet u Novom Sadu, a završila ga 1988.g....

Saznajte više