Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

NAŠI DOKTORI

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Prim. mr sc. med. dr Jelena Zvekić-Svorcan

Zaposlena kao lekar specijalista fizijatar – reumatolog u Specijalnoj bolnici za reumatske bolesti Novi Sad i kao asistent sa magistraturom na Katedri za Medicinsku rehabilitaciju Medicinskog fakulteta, Univerziteta u...

Saznajte više