Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

NAŠI DOKTORI

Radiologija

prof. dr Olivera Nikolić

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu upisala je 1991. Godine, a diplomirala 1997. godine sa prosečnom ocenom 9,05 i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Specijalizaciju iz nastavne oblasti radiologija...

Saznajte više
dr Dragan Anđelić
dr Marija Polc

dr Marija Polc specijalista radiologije rođena 26.4.1967. u Somboru. Srednju medicinsku školu završila u Somboru, a Medicinski fakultet i specijalizaciju iz radiologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Saznajte više
mr sci. med. dr Olga Supić

Rođena 1953g. Posle završenog medicinskog fakulteta u Novom Sadu , radila je nepunih 7 god kao seoski lekar opšte prakse u  Domu zdravlja Ada( Ada , Mol , salaši)....

Saznajte više
dr Ivan Turkalj

“Ass. dr sci. med Ivan Turkalj, specijalista radiologije Diplomirao je 2006. g. sa prosečnom ocenom 9,39, a doktorirao  2011.g. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.  Specijalizaciju iz radiologije završio je sa odličnim...

Saznajte više