Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

NAŠI DOKTORI

Radiologija

prof. dr Olivera Nikolić

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu upisala je 1991. Godine, a diplomirala 1997. godine sa prosečnom ocenom 9,05 i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Specijalizaciju iz nastavne oblasti radiologija...

Saznajte više
dr Dragan Anđelić
dr Nikola Komazec

Nikola Komazec, 10.3.1983, Zadar, RepublikaHrvatska Medicinski fakultet u Novom Sadu završio 2009 godine, diplomirao na temu “Hiruska revaskularizacija miokarda nakon implantacije koronarnog stenta” Specijalisticke studije iz radiologije  završio  2016...

Saznajte više
dr Marija Polc

dr Marija Polc specijalista radiologije rođena 26.4.1967. u Somboru. Srednju medicinsku školu završila u Somboru, a Medicinski fakultet i specijalizaciju iz radiologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Saznajte više
mr sci. med. dr Olga Supić

Rođena 1953g. Posle završenog medicinskog fakulteta u Novom Sadu , radila je nepunih 7 god kao seoski lekar opšte prakse u  Domu zdravlja Ada( Ada , Mol , salaši)....

Saznajte više
dr Ivan Turkalj

“Ass. dr sci. med Ivan Turkalj, specijalista radiologije Diplomirao je 2006. g. sa prosečnom ocenom 9,39, a doktorirao  2011.g. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.  Specijalizaciju iz radiologije završio je sa odličnim...

Saznajte više