Dr Bojan Ćulibrk

- specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Bojan Ćulibrk
Obrazovanje

Medicinski fakultet upisao je u Novom Sadu 1993. godine a diplomirao 2000.
Završio školu rezervnih oficira na Vojno Medicinskoj Akademiji u Beogradu 2001. godine.
Pripravnički staž obavljao u garnizonskoj ambulanti u Somboru od 2001. do 2002. godine u sklopu škole rezervnih oficira.
Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva upisao na Klinici za ginekologiju i akušerstvo 2002. godine, a zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva stekao 2006. godine.