Dr Maja Markovska

- specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Maja Markovska
Obrazovanje

Medicinski fakultet Novi Sad završila 1997. godine.
Specijalizacija iz ginekologije i akušerstva 2003. godine.