Dr Nataša Čurčić

- specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Nataša Čurčić
Obrazovanje

Medicinski fakultet, Novi Sad - doktor medicine 1993.
Medicinski fakultet, Novi Sad - Spec. ginekologije i akušerstva 1998.
Škola ginekološke citodijagnostike, Beograd 2002. godine
Usluge
Ginekološki pregled
Kolposkopija
Hormonska kontracepcija, hormonska supstitucija, stavljanje spirale
Termokoagulacija – skidanje kondiloma
UZ pregled i ekspertni UZ
Praćenje i vođenje trudnoće
Incizija Bartolinijeve žlezde – punkcija
Polipektomija