Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

Individualni sistematski pregledi

Muškarci

LABORATORIJA(SE,KKS,ŠUK,LIPIDNI STATUS,AST,ALT,UREA,KRETANIN,AC URICUM,URIN,GVOŽĐE,PSA)
KARDIOLOŠKI PREGLED
ULTRAZVUK ABDOMENA
SPIROMETRIJA
ZAVRŠNI INTERNISTIČKI PREGLED SA ZAKLJUČKOM

Ukupna cena 6.100,00

LABORATORIJA(SE,KKS,ŠUK,LIPIDNI STATUS,AST,ALT,UREA,KRETANIN,AC URICUM,URIN,GVOŽĐE,PSA,TSH,FOB)
KARDIOLOŠKI PREGLED
ULTRAZVUK ABDOMENA
ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLEZDE
SPIROMETRIJA
ZAVRŠNI INTERNISTIČKI PREGLED SA ZAKLJUČKOM

Ukupna cena 9.600,00

  LABORATORIJA: KKS, SE, ŠUK, LIPIDNI STATUS, AST, ALT, UREA, KREATININ, AC,URICUM, TSH,  GVOŽĐE,PREGLED URINA.
  PREGLED STOLICE NA OKULTNO KRVARENJE(FOB)
  KARDIOLOŠKI PREGLED: EKG,MERENJE PRITISKA,PREGLED,TERAPIJA ,MIŠLJENJE,
   ULTRAZVUČNI PREGLED SRCA.
  PREGLED KRVNIH SUDOVA VRATA: DOPPLER/ULTRAZVUKA KAROTIDA
  ULTRAZVUČNI PREGLED GORNJEG I DONJEG ABDOMENA (S POSEBNIM OSVRTOM NA PROSTATU).
  MARKER ZA OTKRIVANJE BOLESTI PROSTATE (PSA).
  SPIROMETRIJA.
  PREGLED ŠTITNE ŽLEZDE: PALPATORNI PREGLED I ULTRAZVUČNI PREGLED ŠTITNE ŽLEZDE

Ukupna cena 14.000,00

+ Opcija 1 - MINI PAKET
LABORATORIJA(SE,KKS,ŠUK,LIPIDNI STATUS,AST,ALT,UREA,KRETANIN,AC URICUM,URIN,GVOŽĐE,PSA)
KARDIOLOŠKI PREGLED
ULTRAZVUK ABDOMENA
SPIROMETRIJA
ZAVRŠNI INTERNISTIČKI PREGLED SA ZAKLJUČKOM

Ukupna cena 6.100,00

+ Opcija 2 - MEDIUM PAKET
LABORATORIJA(SE,KKS,ŠUK,LIPIDNI STATUS,AST,ALT,UREA,KRETANIN,AC URICUM,URIN,GVOŽĐE,PSA,TSH,FOB)
KARDIOLOŠKI PREGLED
ULTRAZVUK ABDOMENA
ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLEZDE
SPIROMETRIJA
ZAVRŠNI INTERNISTIČKI PREGLED SA ZAKLJUČKOM

Ukupna cena 9.600,00

+ Opcija 3 - MAXI PAKET
  LABORATORIJA: KKS, SE, ŠUK, LIPIDNI STATUS, AST, ALT, UREA, KREATININ, AC,URICUM, TSH,  GVOŽĐE,PREGLED URINA.
  PREGLED STOLICE NA OKULTNO KRVARENJE(FOB)
  KARDIOLOŠKI PREGLED: EKG,MERENJE PRITISKA,PREGLED,TERAPIJA ,MIŠLJENJE,
   ULTRAZVUČNI PREGLED SRCA.
  PREGLED KRVNIH SUDOVA VRATA: DOPPLER/ULTRAZVUKA KAROTIDA
  ULTRAZVUČNI PREGLED GORNJEG I DONJEG ABDOMENA (S POSEBNIM OSVRTOM NA PROSTATU).
  MARKER ZA OTKRIVANJE BOLESTI PROSTATE (PSA).
  SPIROMETRIJA.
  PREGLED ŠTITNE ŽLEZDE: PALPATORNI PREGLED I ULTRAZVUČNI PREGLED ŠTITNE ŽLEZDE

Ukupna cena 14.000,00

Žene

LABORATORIJA(SE,KKS,ŠUK,LIPIDNI STATUS,AST,ALT,UREA,KRETANIN,GVOŽĐE,AC URICUM,URIN)
KARDIOLOŠKI PREGLED
ULTRAZVUK ABDOMENA
ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLEZDE
SPIROMETRIJA
ZAVRŠNI INTERNISTIČKI PREGLED SA ZAKLJUČKOM

Ukupna cena 7.100,00

KARDIOLOŠKI PREGLED
ULTRAZVUK I PREGLED  ŠTITNE ŽLEZDE
ULTRAZVUK I PREGLED GRUDI
GINEKOLOŠKI (UZ,VS,PAPA,KOLPOSKOPIJA)
SPIROMETRIJA
ZAVRŠNI INTERNISTIČKI PREGLED SA ZAKLJUČKOM

Ukupna cena 9.600,00

  LABORATORIJA : KKS, SE , ŠUK, LIPIDNI STATUS, AST, ALT, UREA,
KREATININ,AC,URICUM,TSH,GVOŽĐE,PREGLED URINA
  PREGLED STOLICE NA OKULTNO KRVARENJE(FOB)
  KARDIOLOŠKI PREGLED:EKG,MERENJE PRITISKA,PREGLED,TERAPIJA ,MIŠLJENJE
  ULTRAZVUČNI PREGLED SRCA.
  PREGLED GRUDI: PALPATORNI PREGLED I ULTRAZVUČNI PREGLED GRUDI.
  PREGLED ŠTITNE ŽLEZDE: PALPATORNI PREGLED I ULTRZVUČNI PREGLED ŠTITNE ŽLEZDE.
  PREGLED KRVNIH SUDOVA VRATA: DOPPLER/ULTRAZVUK KAROTIDA.
  ULTRAZVUČNI PREGLED GORNJEG I DONJEG ABDOMENA.
  SPIROMETRIJA
  GINEKOLOŠKI PREGLED:PREGLED,GINEKOLOŠKI UZ, PAPA,VS,KOLPOSKOPSKI PREGLED

Ukupna cena 15.000,00

+ Opcija 1 - MINI PAKET
LABORATORIJA(SE,KKS,ŠUK,LIPIDNI STATUS,AST,ALT,UREA,KRETANIN,GVOŽĐE,AC URICUM,URIN)
KARDIOLOŠKI PREGLED
ULTRAZVUK ABDOMENA
ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLEZDE
SPIROMETRIJA
ZAVRŠNI INTERNISTIČKI PREGLED SA ZAKLJUČKOM

Ukupna cena 7.100,00

+ Opcija 2 - MEDIUM PAKET
KARDIOLOŠKI PREGLED
ULTRAZVUK I PREGLED  ŠTITNE ŽLEZDE
ULTRAZVUK I PREGLED GRUDI
GINEKOLOŠKI (UZ,VS,PAPA,KOLPOSKOPIJA)
SPIROMETRIJA
ZAVRŠNI INTERNISTIČKI PREGLED SA ZAKLJUČKOM

Ukupna cena 9.600,00

+ Opcija 3 - MAXI PAKET
  LABORATORIJA : KKS, SE , ŠUK, LIPIDNI STATUS, AST, ALT, UREA,
KREATININ,AC,URICUM,TSH,GVOŽĐE,PREGLED URINA
  PREGLED STOLICE NA OKULTNO KRVARENJE(FOB)
  KARDIOLOŠKI PREGLED:EKG,MERENJE PRITISKA,PREGLED,TERAPIJA ,MIŠLJENJE
  ULTRAZVUČNI PREGLED SRCA.
  PREGLED GRUDI: PALPATORNI PREGLED I ULTRAZVUČNI PREGLED GRUDI.
  PREGLED ŠTITNE ŽLEZDE: PALPATORNI PREGLED I ULTRZVUČNI PREGLED ŠTITNE ŽLEZDE.
  PREGLED KRVNIH SUDOVA VRATA: DOPPLER/ULTRAZVUK KAROTIDA.
  ULTRAZVUČNI PREGLED GORNJEG I DONJEG ABDOMENA.
  SPIROMETRIJA
  GINEKOLOŠKI PREGLED:PREGLED,GINEKOLOŠKI UZ, PAPA,VS,KOLPOSKOPSKI PREGLED

Ukupna cena 15.000,00