Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

Individualni sistematski pregledi

Muškarci

  LABORATORIJA: KKS, SE, ŠUK, LIPIDNI STATUS, AST, ALT, UREA, KREATININ, AC,URICUM, TSH,  GVOŽĐE,PREGLED URINA.
  PREGLED STOLICE NA OKULTNO KRVARENJE(FOB)
  KARDIOLOŠKI PREGLED: EKG,MERENJE PRITISKA,PREGLED,TERAPIJA ,MIŠLJENJE,
   ULTRAZVUČNI PREGLED SRCA.
  PREGLED KRVNIH SUDOVA VRATA: DOPPLER/ULTRAZVUKA KAROTIDA
  ULTRAZVUČNI PREGLED GORNJEG I DONJEG ABDOMENA (S POSEBNIM OSVRTOM NA PROSTATU).
  MARKER ZA OTKRIVANJE BOLESTI PROSTATE (PSA).
  SPIROMETRIJA.
  PREGLED ŠTITNE ŽLEZDE: PALPATORNI PREGLED I ULTRAZVUČNI PREGLED ŠTITNE ŽLEZDE

Ukupna cena 14.000,00

Žene

  LABORATORIJA : KKS, SE , ŠUK, LIPIDNI STATUS, AST, ALT, UREA,
KREATININ,AC,URICUM,TSH,GVOŽĐE,PREGLED URINA
  PREGLED STOLICE NA OKULTNO KRVARENJE(FOB)
  KARDIOLOŠKI PREGLED:EKG,MERENJE PRITISKA,PREGLED,TERAPIJA ,MIŠLJENJE
  ULTRAZVUČNI PREGLED SRCA.
  PREGLED GRUDI: PALPATORNI PREGLED I ULTRAZVUČNI PREGLED GRUDI.
 ULTRAZVUK  ŠTITNE ŽLEZDE.
  PREGLED KRVNIH SUDOVA VRATA: DOPPLER/ULTRAZVUK KAROTIDA.
  ULTRAZVUČNI PREGLED GORNJEG I DONJEG ABDOMENA.
  SPIROMETRIJA
  GINEKOLOŠKI PREGLED:PREGLED,GINEKOLOŠKI UZ, PAPA,VS,KOLPOSKOPSKI PREGLED

Ukupna cena 15.000,00