Svi lekari

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Interna medicina

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Radiologija

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Sportska medicina

Prof. dr sc. med. Miodrag Drapšin

Od 2016. godine šef Katedre za Sportsku medicinu na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu.

Prof. dr sc. med. Damir Lukač

Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, specijalista sportske medicine. Bavi se ultrazvučnom dijagnostikom i lečenjem povreda i obolenja mišića, tetiva i zglobova.

Sportska medicina
Prof. dr sc. med. Damir Lukač
Prim. dr sc. med. Biljana Savić

Specijalista medicine sporta, 2013. godine zvanje primarijusa dodeljeno od strane Ministarstva zdravlja.

Dr Borko Vukosav

Specijalista medicine sporta.

Sportska medicina
Dr Borko Vukosav
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Fizikalna medicina sa rehabilitacijom

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Ginekologija i akušerstvo

Dr Gordana Radovanović

Specijalista ginekologije i akušerstva.

Ginekologija i akušerstvo
Dr Gordana Radovanović
Dr Nataša Čurčić

Iskustvo specijaliste ginekologa je stekla radeći u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika "Železnice Srbije" u Novom Sadu.

Ginekologija i akušerstvo
Dr Nataša Čurčić
Dr Srbiša Milićević

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, smer opšta medicina, završava 1996. godine, a 2007. specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva.

Ginekologija i akušerstvo
Dr Srbiša Milićević
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Konsultativne usluge

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Anesteziologija sa reanimatologijom

Prof. dr sc. med. Dragana Radovanović

Načelnik Odeljenja anestezije, intenzivne terapije i nege, Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

Prof. dr sc. med. Sanja Vicković

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1999. a 2013. završila doktorske studije anesteziologije.