Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

Ordinacija

Kardiologija

Kardiologija

 • Kardiološki pregledi
 • Ehokardiografija
 • Ekspertna ehokardiografija
 • Kontrastna ehokardiografija
 • Ekspertna ehokardiografija sa kontrastom
 • Ehokardiografija sa transkranijalnim dopplerom “bubble test”
 • Ehokardiografija dece do 18g
 • Stres ehokardiografija
 • Pregled i kontrola stentiranih i operisanih pacijenata
 • 24h holter monitoring – 3 kanalni i 12 kanalni EKG
 • Pregled, kontrola i lečenje ritmologa – interventnog elektrofiziologa
 • Konsultacija i procena indikacije za ablativno lečenje
 • Test opterećenjem
 • 24 h holter monitoring krvnog pritiska

 

EKG Holter, Holter krvnog pritiska najnovije generacije, mišljenje o operativnom riziku u preoperativnoj pripremi za kardiološke i nekardiološke pacijente – stručno osoblje, lekari i profesori.

Šta je KARDIOLOŠKI PREGLED?

Elektrokardiogram, klinički pregled, merenje krvnog pritiska, srčane frekvence, evaluacija faktora rizika (povišen krvni pritisak, masnoće u krvi, šećerna bolest, pušački staž, gojaznost, stresan posao) za bolesti srca i vaskularnog sistema. Pregled i kontrola stentiranih i kardiohirurških operisanih pacijenata. Procena subjektivnih tegoba u vidu brzog zamaranja, tegova u vidu osećaja pritiska, stezanja, bola, pečenja u grudima sa ili bez širenja u druge delove tela u miru ili u naporu.

Šta je EHOKARDIOGRAFSKI PREGLED?

Pod njim se podrazumeva procena funkcije srčanog mišića i očuvanost kontraktilne funkcije srca, procena pokretljivosti srčanog mišića (postoji prethodno poznato oboljenje srčanog mišića), utvrđivanje stanja i eventualnog oboljenja srčanih zalistaka, procena srčane snage, dijagnostika urođenih i stečenih srčanih mana, merenje volumena i mišićne mase srca.

Šta je STRES EHOKARDIOGRAFIJA?

Stres ehokardiografija je jedna od dijagnostičkih metoda za procenu ishemije miokarda. Indikovana je kod pacijenata kod kojih je ergometrijsko ispitivanje kontraindikovano, teško ili ne-izvodljivo i nekokonkulzivno. Koristi se za procenu rizika nakon akutnog infarkta srca, za funkcionalnu procenu stenoze koronarnih krvnih sudova, procenu vijabilnog miokarda i praćenje simptomatskih bolesnika nakon interventne i/ili kardiohiruške revaskularizacije miokarda. Stres može biti izazvan fizičkim opterećenjem, farmakološkim suptancijama i atrijalnim pejsingom. Najčešće farmakološke supstance koje se koriste u stres ehokardioagrafiji su dobutamin, dipiridamol i adenozin.

 

Šta je DOPPLER KRVNIH SUDOVA VRATA?

Pod ovim se podrazumeva procena protoka brzine krvi kroz krvne sudove vrata (arterije i vene), procena rizika za eventulana moguća oboljenja u smislu slabije prokrvljenosti moždanog sistema i eventualne rizike za moždani udar. Procena kvaliteta i kvantiteta suženja krvnih sudova vrata.

Ukoliko imate simptome kao što su nesvestica, vrtoglavica, prolazna ili dugotrajna slabost i oduzetost jedne polovine tela, prolazna oduzetost moći govora, prolazna i/ili oduzetost mišićne snage ili oslabljenost i/ili potpuni gubitak senzorne osetljivosti, treba da obavite pregled.

Šta je DOPPLER KRVNIH SUDOVA DONJIH I GORNJIH EKSTREMITETA (arterija i vena)?

Pod ovim se podrazumeva procena protoka krvi kroz krvne sudove ekstremiteta i postojanje eventulnih suženja. Ukoliko imate simptome kao što su grčevi i bolovi u listovima potkolenica na pređenih 30, 50, ili 100 metara, oticanje nogu, proširene vene nogu ili primetite promene na koži ekstremiteta, treba da obavite ovaj pregled.

Šta je HOLTER EKG – 24h MONITORING?

Pod ovim se podrazumeva praćenje srčanog rada (frekvence i ritma srca tokom 24 sata). Ukoliko imate simptome u smislu ubrzanog i/ili nepravilnog srčanog rada (lupanje i preskakanje srca), nudimo Vam procenu, analizu i preporuku za dalje praćenje i lečenje.

Kome je potreban HOLTER EKG – 24h MONITORING?

Šta je HOLTER 24-ČASOVNOG KRVNOG PRITISKA?

Pod ovim se podrazumeva praćenje vrednosti krvnog pritiska tokom 24 sata. Ukoliko imate simptome kao što su bolovi u glavi, zujanje u ušima, vrtoglavica i nesvetica, pritisak u grudima, nudimo Vam preporuku za dalje lečenje i eventualnu dopunsku dijagnostiku.

Šta je ERGOMETRIJSKI TEST (test opterećenja na pokretnoj traci)?

Pod ovim se podrazumeva procena očuvanosti prokrvljenosti srčanog mišića i eventulani rizik za oboljenja kao što je angina pektoris i infarkt srca. Ukoliko imate simptome u vidu brzog zamaranja pri uobičajnim fizičkim aktivnostima, bolova u grudima pri fizičkom naporu, javite se da bi na vreme adekvatnim lečenjem sprečili nastanak oboljenja srca.