Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

Ordinacija

Opšta praksa

Opšta praksa

  • PREGLEDI LEKARA OPŠTE PRAKSE
  • TRIJAŽA PACIJENATA

” Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. ” – A. Šopenhauer

U savremenom svetu, gde se medicina razvija velikom brzinom, te se kao moderna uveliko primenjuje u dijagnostici i lečenju, susrećemo se sa činjenicom da je incidenca velikog broja bolesti i dalje u porastu. Upravo sa civilizacijskim razvojem i boljim životnim standardom uzele su maha i takozvane, hronične nezarazne bolesti. Dostupnost namirnica poboljšanih ukusa, bogatih kalorijama a malim hranljivim vrednostima, legalna upotreba duvana, moderni, pretežno sedentarni poslovi i umni stres učinio je ljudsku populaciju ranjivom i nepripremljenom da se brani od potencijalno teških bolesti i komplikacija istih.

Upravo svest o zdravlju kao najvišoj životnoj determinanti, umerenost, smirenost i prilagođenost organizma životnim okolnostima bitan je preduslov za očuvanje istog, a veliki prijatelj u očuvanju zdravlja jeste lekar.

Prva stanica, prvi kontakt koji pacijent ostvaruje kada ima zdravstvene tegobe najčešće bude sa lekarom opšte medicine. Kao takav lekar je dužan da pacijenta pažljivo sasluša, porazgovara i umiri, pregleda ga i da mu pruži najbolji dostupan savet, terapiju, a kada problem prevazilazi njegov domen i preporuku za dalju dijagnostiku. Na lekaru je da simptome na koje se pacijent požali, kao i znake koje ustanovi objektivnim pregledom protumači na što stručniji način i da blagovremeno deluje na iste.

Osim što se bavi dijagnostikom, terapijom bolesti i stanja,  izuzetno važna uloga lekara opšte medicine jeste i sprovođenje preventivnih programa kojima sprečava da do bolesti dođe. Identifikacijom faktora rizika, savetima za prevazilaženje istih i podizanjem svesti pacijenta o mogućim posledicama rizičnog ponašanja lekar može da doprinese smanjenjom oboljevanju od nekih vrlo čestih bolesti, poput povišenog krvnog pritiska, povišenih masnoća u krvi, šećerne bolesti, plućnih bolesti i drugih.

“Zdravome čoveku, svaki je dan praznik” – narodna poslovica.

 

                                                                                                                                                    Dr Nikola Ratić