Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

Ordinacija

Radiologija

Ultrazvučna dijagnostika

 • ultrazvuk štitaste žlezde
 • ultrazvuk dojki
 • ultrazvuk stomaka-abdomena (gornji abdomen): jetra, slezina, pankreas, žučni putevi, bubrezi
 • ultrazvuk karlice: mokraćne bešike, prostate, rezidualni urin
 • ultrazvuk gornjeg i donjeg abdomena
 • ultrazvuk prednjeg trbušnog zida, ingvinuma
 • ultrazvuk ileocekalne regije
 • ultrazvuk mekih površinskih tkiva
 • ultrazvuk limfnih čvorova
 • ultrazvuk i pregled mišića, tetiva i zglobova
 • ultrazvuk testisa

Doppler

 • krvnih sudova vrata(karotidnih arterija i VB sliva)
 • krvnih sudova donjih ekstremiteta
 • testisa
 • skrotuma
 • vene porte

Radiologija za decu

 • Ultrazvuk  mozga
 • Ultrazvuk vrata
 • Ultrazvuk štitne žlezde
 • Ultrazvuk gornjeg i donjeg abdomena
 • Ultrazvuk abdomena i GER (gastroezofagealni refluks)
 • Ultrazvuk abdomena i sumnja na HSP (hipertrofična stenoza pilorusa)
 • Ultrazvuk abdomena i sumnja na apendicitis
 • Ultrazvuk abdomena i ultrazvuk debljina i struktura crevnog zida
 • Ultrazvuk i pregled mišića, tetiva i zglobova
 • Ultrazvuk mekotkivnih promena
 • Ultrazvuk skrotuma
 • Doppler skrotuma

RTG dijagnostika

 • Respiratorni sistem (pluća i srca, grudni koš, traheja, sinusi, nosne kosti)
 • Digestivni sistem (nativni snimak abdomena, pasaža jednjaka, želudac (gastroduodenum), pasaža tankog creva)
 • Genito urinarni sistem ( nativni snimak urotrakta, intravenska urografija, uretrocistografija, mikciona uretrocistografija, HSG)
 • Koštano zglobni sistem ( Kraniogram, Paranazalne šupljine, Vratna kičma, Vratna kičma sa dinamičkim snimcima, Grudna kičma, Slabinska (lumbalna )kičma, Karlica i kukovi, Sakroilijačni zglovovi, Duge kosti : nadlaktica, podlaktica, nadkolenica, podkolenica, Šaka, Ručni zglob, Lakat, Stopalo, Skočni zglob, Koleno, Petna kost)

DXA, KOŠTANA DENZITOMETRIJA

 • Standard + lateralni snimak sa TBS morfometrijom
 • Snimanje podlaktice
 • Standard i tri segmenta (lumbalna kičma+kuk+podlaktica)
 • Total body

Šta je RADIOLOGIJA?

 • Radiologija je grana medicine koja se prevashodno bavi otkrivanjem bolesti i povreda, odnosno dijagnostikom. Radiološkim tehnikama se nastoji vizuelizovati ljudsko telo i njegovi delovi kako bi se otkrilo postojanje patoloških promena, koje bi se onda pravovremeno lečile.
 • Koje radiološke metode nudi naša poliklinika?
 • U našoj ustanovi obavljamo ultrazvučnu dijagnostiku koja predstavlja bezbolnu, neinvazivnu dijagnostičku metodu. Ultrazvukom se mogu pregledati svi organi u abdomenu (jetra, žučna kesica, žučni putevi, slezina, pankreas, bubrezi, nadbubrežne žlezde, mokraćna bešika, prostata kod muškaraca, a kod žena jajnici, jajovodi, materica), vrat (štitsta žlezda, pljuvačne žlezde, limfni čvorovi, krvni sudovi i mišići vrata), srce, zglobovi, meka tkiva (mišići), dojke, testisi, krvni sudovi.
 • Doppler dijgnsotika krvnih sudova služi za merenje protoka krvi kroz krvne sudove vrata, glave, nogu, ruku i trbušnih organa. Ovom metodom otkrivaju se suženja krvnih sudova ili njihova proširenja (aneurizme). Na arterijama se mogu videti naslage ili plakovi koji sužavaju šupljinu krvnog suda.
 • Rentgenska dijagnostika u poliklinici ST medicna obavlja se na najsavremenijem RTG aparatu koji daje digitalne snimke visoke preciznosti uz minimalno zračenje. Obavljamo snimanja grudnog koša, kičme, kostiju i zglobova.
 • Glavna metoda za merenje mineralne gustine kostiju je DXA metoda (osteodenzitometrija). Zapravo, DEXA precizno meri koliko su čvrste vaše kosti i jedini je način za dijagnostifikovanje osteopenije i osteoporoze. Mesta merenja su gornji deo butne kosti i slabinski deo kičme. Standardni DXA nalaz nam pokazuje koliki je kvantitet kosti, a indeks koštane mikroarhitekture (eng.TBS-Trabecular Bone Score) je softverski program koji služi za procenu kvaliteta kosti. Prednosti merenja na DXA aparatu su: precizno je, kratko traje, ne zahteva prethodnu pripremu i izlaganje zračenju je minimalno te je pregled dozvoljen i deci bez ograničenja.