Prof. dr sc. med. Damir Lukač

- specijalista sportske medicine

Prof. dr sc. med. Damir Lukač
Obrazovanje

Diploma 1992. Medicinski fakultet Novi Sad, Opšta medicina
Stručno se usavršavao iz oblasti ultrasonografije lokomotornog sistema i doktorirao je 1997. godine iz ove oblasti.
Specijalizacija 1998. Medicinski fakultet Novi Sad, Sportska medicina
Magistratura/master 1999. Medicinski fakultet Novi Sad, Fiziologija, fiziologija sporta
Doktorat 2006. Medicinski fakultet Novi Sad, Fiziologija, fiziologija sporta
Izbor u zvanje 2017. Medicinski fakultet Novi Sad Fiziologija
Bavi se ultrazvučnom dijagnostikom i lečenjem povreda i obolenja mišića, tetiva i zglobova. Predavač je u školi ultrazvuka i redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.