Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

Upitnik – Osteoporoza

Šta je osteoporoza?

Osteoporoza je oboljenje u kome su gustina i kvalitet kosti smanjeni, što dovodi do slabljenja skeleta i povećava rizik od preloma, posebno kičme, ručja, kuka, karlice i ramena. Osteoporoza i prelomi povezani sanjom su važan uzrok morbiditeta i mortaliteta.

Neki važni podaci:

  • Osteoporoza, tiha epidemija, je globalni problem
  • Oko 1,6 miliona preloma kuka dešava se svake godine širom sveta. Do 2050 godine taj broj može dostići između 4,5 miliona 1 – 6,3 miliona
  • Kod žena posle 45. godine života osteoporoza uzrokuje više dana provedenih u bolnici nego bilo koje drugo oboljenje, uključujući dijabetes i infarkt miokarda
  • Procenjuje se da se klinički prepozna samo jedan od tri preloma pršljena
  • Žene koje zadobiju prelom pršljena su su velikom riziku da zadobiju još jedan prelom u toku naredne godine

 

Kako da izračunate Vaš Indeks telesne mase
(Body Mass Index – BMI)

Body mass Index (BMI) je činilac koji se zasniva na visini i težini i odnosi se i na muškarce i na žene.


Kategorije BMI:

  • Mršavost– ispod 18,5
  • Normalna težina 18,5 – 24,9
  • Prekomerna težina 25 – 29,9
  • Gojaznost 30 i više


Formula za izračunavanje BMI

Kako da izračunate unos alkohola

Jedinica alkohola je ekvivalentna 10ml (približno 8 grama) čistog etanola, aktivnog sastojka alkoholnih pića.

Prekomerni unos alkohola povećava rizik od osteoporoze i preloma.

 

Tumačenje odgovora:

Ako ste odgovorili “da” na bilo koje od ovih pitanja to ne znači da imate osteoporozu. Pozitivni odgovori prosto znače da
imate klinički dokazane faktore rizika koji mogu da dovedu do osteoporoze i preloma.

Molimo Vas da pokažete ovaj test rizika Vašem lekaru koji može da vas ohrabri da uradite pregled koštane mineralne gustine i da Vas posavetuje da li Vam je i koja terapija potrebna.

Čak i ako nemate faktore rizika ili imate malo, treba da porazgovarate o zdravlju Vaših kostiju sa lekarom koji će pratiti Vaš rizik u buduće. Takođe, trebalo bi da razgovarate o osteoporozi sa Vašim ukućanima i prijateljima i da ih ohrabrite da popune ovaj test.

Šta ne možete da promenite – Vaša porodična anamneza

Vaši lični činioci
Ovo su standardni faktori rizika sa kojima se svako od nas rađa ili na koje ne može da utiče. Ipak, ne možemo ih ignorisati.
Neophodno je da prepoznamo ove faktore rizika i da preduzmemo mere koje će smanjiti gubitak koštanih minerala

Za žene

Za muškarce

Šta možete da promenite – način života

Ako želite možete sebi i nama proslediti rezultate Vašeg upitnika.
Potrebno je samo da unesete Vašu e-mail adresu. Ako želite da Vas kontaktiramo i da Vam zakažemo pregled ostavite nam Vaše ime i prezime i kontakt telefon.