Priprema za preglede

Kako da se pripremite za preglede

Vrlo je važno da se pridržavate ovih smjernica kako bi rezultati pregleda bili realna slika vašeg zdravstvenog stanja.

Priprema za sistematski pregled

Jedan (1) dan prije pregleda:

  • nakon 19 sati ništa ne jesti

Jedan (1) sat prije pregleda:

  • popiti 3-4 čaše vode
  • nemojte mokriti
  • ne pijte kavu

Ponesite prvi jutarnji urin i stolicu ne stariju od 12 sati. Sa sobom ponesite i medicinsku dokumentaciju (ako postoji).