dr Jasna Erdeljan Jeremić

- specijalista opšte medicine

Dr Jasna Erdeljan Jeremić
Obrazovanje

Srednju medicinsku školu završila u Novom Sadu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1996. godine i stekla zvanje doktora medicine. Specijalističke studije opšte medicine završila 2011. godine.
Radni odnos zasnovala 1997.god. u Domu zdravlja u Beočinu. Od 2001. god. zaposlena u Domu zdravlja "Novi Sad". Od oktobra 2018. zaposlena u Poliklinici ST medicina.