Lekari medicinske biohemije

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Medicinska biohemija

Mr ph Branka Krompić

Završila studije farmacije, smer medicinski biohemičar na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010.

Medicinska biohemija
Mr ph Branka Krompić