Sistematski pregledi

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST MEDICINA
Sistematski pregledi

Kultura prevencije

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST medicina kroz svoje programe za sistematske preglede ističe značaj prevencije, očuvanja i unapređenja zdravlja. Pravovremeno otkrivanje bolesti značajno poveća mogućnost izlečenja, smanjuje incidencu invaliditeta i utiče na poboljšanje kvaliteta života. Preporučujemo preventivne sistematske preglede po savetu našeg stručnjaka iz oblasti javnog zdravlja.

U paketima sistematskih pregleda učestvuju lekari specijalisti koji preglede vrše u okviru svoje specijalističke i usko stručne oblasti, u namenski opremljenim kabinetima, prema propisima za datu medicinsku delatnost.

Kako teku pregledi?

Trajanje celokupnog sistematskog pregleda, u zavisnosti od odabranog paketa, je između 2 do 4 sata. Preporučujemo da pre toga pročitate i našu pripremu za preglede.
Pregledi se obavljaju u unapred zakazanom terminu. Nakon prijema za pultom poliklinike, bićete upućeni na medicinsko osoblje koje ća Vas voditi kroz ceo pregled pružajući Vam sve informacije u vezi nalaza i pitanja u vezi sa zdravljem uz stalnu koordinaciju sprovođenja planiranih pregleda.
Za pacijente čiji paketi sadrže uzorkovanje krvi za laboratorijska ispitivanja, pripremamo mini obrok i osveženje.

Rezultati ispitivanja, nalazi specijalista, mišljenje i preporuke dobijaju se nakon 7 dana, uz mogućnost konsultacije i preporuke lekara opšte medicine oko daljeg lečenja, potrebnih ispitivanja i saveta oko promene stila života.

Pripreme za preglede

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo