Lekari sportske medicine

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Sportska medicina

Prof. dr sc. med. Miodrag Drapšin

Od 2016. godine šef Katedre za Sportsku medicinu na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu.

Prof. dr sc. med. Damir Lukač

Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, specijalista sportske medicine. Bavi se ultrazvučnom dijagnostikom i lečenjem povreda i obolenja mišića, tetiva i zglobova.

Sportska medicina
Prof. dr sc. med. Damir Lukač
Prim. dr sc. med. Biljana Savić

Specijalista medicine sporta, 2013. godine zvanje primarijusa dodeljeno od strane Ministarstva zdravlja.

Dr Borko Vukosav

Specijalista medicine sporta.

Sportska medicina
Dr Borko Vukosav