Lekari neuropshijatrije

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Neuropsihijatrija

Prof. dr sc. med. Slobodan Gvozdenović

Neuropsihijatar

Dr Nevena Terzić Malenčić

Psihijatar