Lekari ginekologije i akušerstva

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Ginekologija i akušerstvo

Dr Gordana Radovanović

Specijalista ginekologije i akušerstva.

Ginekologija i akušerstvo
Dr Gordana Radovanović
Dr Nataša Čurčić

Iskustvo specijaliste ginekologa je stekla radeći u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika "Železnice Srbije" u Novom Sadu.

Ginekologija i akušerstvo
Dr Nataša Čurčić
Dr Srbiša Milićević

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, smer opšta medicina, završava 1996. godine, a 2007. specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva.

Ginekologija i akušerstvo
Dr Srbiša Milićević